Družinovky

Díky rozvolňování nařízení vlády počítáme s tím, že od června bychom se mohli za určitých podmínek scházet na družinovkách. Zatím venku a s tím, že musí každá osoba doložit svojí bezinfekčnost, obvykle testem. Možnost prokázání : předložením potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami, nebo předložením potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném anigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami nebo čestné prohlášení od zákonného zástupce o absolvování antigenního testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami, nebo předložením potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny, nebo absoluje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, který musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích daného setkání, nebo předložením potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů nebo předložením potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s důrazem na bezpečnost všech osob.

Skautské vedení

Skautská činnosti

Od 12. dubna 2021 NEOBNOVUJEME kontaktní skautskou činnost (družinovky, výpravy apod..), nadále pokračujeme v činnosti na dálku.

Výkonná rada Junáka doporučuje prozatím udržet činnost online.

Jsme si vědomi toho, že je každý z nás oprávněně nedočkavý a rádi bychom klukům a holkám v oddílech dopřáli konečně zas setkávání. Ve chvíli, kdy si nejsme jisti, jestli to opatření povolují, nejsme připraveni přijmout kladné rozhodnutí. Po celou dobu epidemie jsme často postupovali o něco opatrněji (někdo by možná řekl bázlivěji) než některé jiné spolky pracující s dětmi a mládeží. Tento přístup si zachováme i nyní. Jsme přesvědčeni, že znovu-otevření má proběhnout především bezpečně a srozumitelně, nikoli jen rychle. Jakmile bude mít Výkonná rada Junáka jasné informace a vydá doporučení nebo rozhodnutí k dalšímu postupu, budeme vás všechny informovat.

Skautské vedení

SKAUTSKÝ STROM

Naše skautské středisko se zapojilo do projektu „Adoptuj mělnický strom“ a v úterý o státní svátek dne 17.11.2020 jsme zasadili náš skautský strom, a to Lípu srdčitou. Naše skautská lípa je zasazena ve Wolkerově ulici u mateřské školky vedle třech vzrostlých Lip Svobody, které jsme převzali pod patronát dne 12.10.2019 od skautů a skautek, kteří tyto 3 lípy osobně vysázely 28.10.1968.

                                                                          Skautské vedení  

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

SVĚTLUŠKY A VLČATA

Ani v této době nemusí světlušky a vlčata zahálet od skautské činnosti, jelikož jim jejich vedoucí prostřednictvím e-mailové komunikace s rodiči posílají různé úkoly a činnosti, jako např. prokázat znalosti o přírodě, o zvířátkách, o státním svátku apod.

Skautské vedení

NOUZOVÝ STAV

Od pondělí 5. října platí v Česku nouzový stav, o kterém rozhodla vláda. Na základě této skutečnosti se skautské akce a družinové schůzky nemohou do odvolání bohužel konat.

Skautské vedení přeje všem pevné zdraví.

POZASTAVENÍ ČINNOSTI

Od 5.10.2020 platí nově aktualizovaná celostátní skautská koronavirová pravidla, jejichž úkolem je minimalizovat riziko přenosu nákazy s ohledem na zdraví skautek, skautů a jejich blízkých. Skautské vedení oznamuje, že je bohužel na základě Usnesení Vlády č. 995 a 996 ze dne 8.10.2020 zakázána i skautská činnost nejméně do 25.10.2020.

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO SE DRUŽINOVÉ SCHŮZKY NEBUDOU DO 25.10.2020 KONAT.

VŠEM VÁM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ. Skautské vedení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení ke stažení.

Všichni před vstupem na družinovou schůzku či akci odevzdají pouze jednou čestné prohlášení, že nejeví příznaky covid-19 a nepřišli do styku s osobou podezřelou z náklazy covid-19 (v příloze) a nováčkové předají vedoucím posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.

Čestné prohlášení ke stažení.

 ČLÁNEK

odkaz na zajímavý článek:

POZASTAVENÍ PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ DO ŘAD MĚLNICKÉHO JUNÁKA.

S lítostí musíme všem rodičům sdělit, že město nedodrželo svůj slib z loňského roku, a to že v objektu budeme mít k užívání 5 místností pro klubovny. Původně jsme měli zájem o celý objekt, ale město nám při jednání v roce 2017 slíbilo, že dostaneme větší část objektu, tj. 4 místnosti, z toho jednu větší společenskou – hrací. Ale bohužel nedá se věřit všem slibům. Do dne předání jsme s těmito prostorami počítali a jaké bylo naše překvapení, že jsme obdrželi pouze 3 místnosti. V jedné místnosti, tj. šatní, máme umístěny skautské věci pro činnost na družinových schůzkách, druhou místnost, tj. kuchyňku, využíváme jako malou klubovnu pro světlušky a skautky a třetí větší místnost využíváme jako klubovnu pro větší počet vlčat a skautů. Je to žalostně málo. Skautský program je rozdělen pro děti dle věkových kategorií a pohlaví, např. děti ve věku 8 let učíme formou her jiná daná témata, než děti ve věku 13 let, a proto jsou potřeba pro naše děti větší prostory a mít po ruce potřebný materiál k výuce dětí. Jsme rádi aspoň za „málo“, nové prostory jsou nádherné, ale přesto JSME ZKLAMÁNI !!!!!!!!! Potřebovali bychom nutně další místnost pro klubovnu, protože mladších členů se hlásí stále víc a víc, ale 1 klubovnu nelze „nafouknout“. Z prostor, které jsme si přáli mít pro sebe a měli jsme se do podepsání smlouvy slíbeny, město zřídilo promítací místnost Městské policie. Děkujeme.

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO MUSÍME OD ROKU 2018 POZASTAVIT PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ DO ŘAD MĚLNICKÉHO JUNÁKA.                                      Skautské vedení

NOVÁ KLUBOVNA NA SLOVANECH

Jsme přestěhováni. Za sobotu a neděli 29.9.-30.9.2018 jsme díky rodičům a vedoucím mohli přestěhovat zbytek skautského materiálu, který zůstal na Neuberku, do nových prostor na Slovanech č. 3894 (naproti školce). Přibližná GPS 50.3420433N, 14.4956156E. Všem moc a moc děkujeme !!!!! Velmi si toho vážíme. Jelikož jsou naše  prostory zkolaudovány, můžeme mít družinové schůzky již od 2.10.2018 v nových prostorách.

Skautské vedení