Plán činnosti

Úterý od 17:0 do 19:00 hod.   – schůzky skautů a skautek, roverů a rangers

Středa od 16:00 do 18:00 hod. – schůzky světlušek a vlčat

1.1.- pondělí                            návštěva psího útulku – všichni – Mates

31.1.-1.2.                                 noční Dannyho pochod – skauti a skautky –        Mates+Smíšek

13.3.-15.3. – víkend                 výprava do zemědělského muzea v Praze + přespání v klubovně  – vlčata – Koumák

28.3. – sobota                          pletení pomlázek a malování vajíček v klubovně – světlušky – Veverka

4.4. – sobota                            akce „Uklidíme Česko“ – všichni – Koumák

4.4.-5.4. – víkend                     přespání v klubovně (příprava na závody) – světlušky – Veverka

17.-19.4. – víkend                    bitva o Cithare III. – skauti a skautky – Koumák

25.4. – sobota                          závody světlušek a vlčat

30.4. – čtvrtek                         pálení čarodějnic – všichni

13.5. – středa                            charitativní akce – prodej měsíčku lékařského – všichni – Veverka

  1. 5. – sobota                   závody v ZOO Ústí nad Labem – vlčata – Koumák

22.5.– 24.5. – víkend            výprava na Kokořín k Dannymu – světlušky – Veverka

30.5. – sobota                         dětský den – všichni

6.6. – sobota                            úklid Kokořínska – všichni včetně rodičů

20.6. – sobota                          Havai-City v DDM – vybraní skauti a skautky– Veverka

4.7. – 18.7.                               tábor v Čkyni u Vimperka

 

Na družinovou schůzku je potřeba vzít s sebou: přezůvky, cestičku světlušek nebo stezku vlčat/skautskou stezku, uzlovačku, KPZ, notýsek, propisku

Vedoucí družinových schůzek:

Světlušky – Veverka, Žabka,                                 Skautky – Smíšek

Vlčata – Koumák, Šaman, Jára                              Skauti – Mates, Fífa, Petr

Veškeré uvedené akce i neplánované budou oznámeny světluškám a vlčatům v písemné formě a současně budou oznámeny na skautských web stránkách.

Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali po ukončení družinových schůzek či různých akcí ve stanovenou dobu, neboť i vedoucí jsou závislí na městské hromadné dopravě.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA LETNÍM TÁBOŘE:

Uhrazena registrace na rok 2020, nejméně 50 % účast na akcích, nejméně 80 % účast na družinovkách, splnění bodování a doporučení vedoucího (chování). Letní tábor je odměnou pro členy našich skautských oddílů a jelikož je omezená kapacita, nemohou se ho zúčastnit všichni členové automaticky.

Skautské vedení