Plán činnosti

Skautský plán činnosti září – prosinec 2019

Úterý od 18:00 do 20:00 hod.   – schůzky skautů, skautek, roverů a rangers

Středa od 16:00 do 18:00 hod. – schůzky světlušek a vlčat

21.9.2019           průvod vinobraní – vedoucí (zodp. Fífa)

27.9. – 28.9.    výprava a noční pochod k Dannymu – skauti a skautky

(zodp.Mates)

5.10. – 6.10.        výprava na Harrasov – skauti a skautky (zodp. Koumák)

12.10.                  slavnostní předání vysázených lip – všichni (zodp. Veverka)

  1. – 12.10. přespání v klubovně – vlčata (zodp. Koumák)
  2. – 13.10. víkendová výprava – světlušky (zodp. Smíšek)

26.10.                  výprava zeměd.muzeum v Praze – vlčata (zodp. Koumák)

30.10.                   sněm střediska

Listopad               Jednodenní výprava pro skauty a skautky – stopy a vaření

(zodp.Mates a Smíšek)

22.11. – 23.11.     přespání v klubovně – světlušky (zodp. Veverka)

23.11. – 24.11.     přespání v klubovně – vlčata (zodp. Koumák)

29.11. – 1.12.       Víkendová výprava do Harrachova – vybraná vlčata a světlušky

                             (zodp.Veverka a Koumák)

29.11. – 1.12.      Víkendová výprava do Desné – vybraní skauti a skautky (zodp.

Mates a Smíšek)

14.12.                  Vánoční besídka – všichni

24.12.                  Betlémské světýlko -16.výročí – všichni

26.12.                  Vánoční plavání nebo bruslení – všichni

1.1.2019              Psí útulek – všichni

 

Na družinovou schůzku je potřeba vzít s sebou: přezůvky, cestičku světlušek nebo stezku vlčat nebo skautskou stezku, uzlovačku, KPZ, notýsek, propisku.

Vedoucí družinových schůzek a jejich pomocníci:

Světlušky                 –   Veverka, Žabka

Vlčata                      –    Koumák, Šaman a Jára

Skauti + roveři         –    Mates a Fífa (přílež. Petr)

Skautky + rangers   –    Smíšek

Neplánované výpravy, brigády, závody apod. budou v písemné formě oznámeny včas na družinových schůzkách a na webových skautských stránkách. Plánované akce budou oznámeny týden před samotným konáním a to v písemné podobě pro světlušky a vlčata. Žádáme o stoprocentní účast na všech akcích. Prosíme rodiče, aby předem např. formou sms, omluvili své děti z případné neúčasti na akcích či schůzkách (je to z důvodu plánování her a soutěží, objednávání skupinových jízdenek, nákupu potravin na výpravy, apod.). Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali po ukončení družinových schůzek či různých akcí ve stanovenou dobu, neboť většina vedoucích není z Mělníka a jsou vázáni po ukončení schůzky na použití hromadné dopravy. Děkujeme.

Skautské vedení