ROK 2020

Letní skautská činnost

PLÁN LETNÍCH AKCÍ 2020

SVĚTLUŠKY (zodp. Veverka) + Žabka + Zuzka

2.7.2020   čtvrtek                      výprava na soutok Labe a Vltavy na Oupor

7.7.2020   úterý                         výprava na Kokořínsko (slaňování) nebo do Želíz Harfenice

22.-23.7.  středa-čtvrtek          výprava na Kokořínsko s přespáním u Dannyho na zahradě

28.7.  úterý                                 výprava do Poděbrad

6.-7.8. čtvrtek-pátek                 výprava do Mšena, přespání v klubovně, druhý den uvařit polévku v kotlíku na Hadík

VLČATA (zodp. Koumák) + Šaman + Jára

11.-12.7. sobota-neděle       přespání v klubovně

14.-15.7. úterý-středa          přespání v klubovně (na Kokořínsku-dle počasí)

17.-18.7. pátek-sobota         přespání v klubovně (na Kokořínsku-dle počasí)

1.-2.8. sobota-neděle           přespání v klubovně (na Kokořínsku-dle počasí)

7.8. pátek                             program v klubovně/okolí nebo na Kokořínsku

10.8. pondělí                       program v klubovně/okolí nebo na Kokořínsku

Dvoudenka na Kokořínsku s přespáním (Konrádov) bude pouze jedna. Ostatní termíny, jsou pouze náhradní termíny za předpokladu, že nevyjde počasí.  

VŠEM BUDE NA E-MAIL POSLÁNA POZVÁNKA S PODROBNOSTMI K AKCÍM.

Všichni před vstupem na družinovou schůzku či akci odevzdají pouze jednou čestné prohlášení, že nejeví příznaky covid-19 a nepřišli do styku s osobou podezřelou z náklazy covid-19 (v příloze) a nováčkové předají vedoucím posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.

Čestné prohlášení ke stažení.

TÁBOR

S ohledem zejména na epidemiologickou situaci, dodržování stanovených hygienických pravidel, počet vedoucích a zejména NEOTEVŘENÍ PRONAJATÉHO TÁBOŘIŠTĚ, vedení střediska Mělník rozhodlo, že letní tábor 2020 se pořádat nebude. Je nám to moc líto, ale nejsme schopni zajistit všechny podmínky tak, aby se tábor mohl konat.

Skautské vedení

HOME skauting

Světlušky a vlčata se díky vedoucím minulý týden zaobíraly prostřednictvím netu zejména tématem životního prostředí. V testu např. tipovaly, jak dlouho trvá, než se plně rozloží odpad v přírodě a tento týden mají v plánu sledovat stopy zvířat v přírodě a nějakou stopu odlít, přičemž obdržely i návod na odlévání stop. Dne 4.4.2020 jsme měli v plánu zapojit se do celostátní akce „Úklid Česka“, která bohužel díky nenadálé situaci (Koronavir) musela být zrušena. Byla by to příležitost jak se opět společně setkat a zároveň ukázat přírodě, že není člověk jako člověk. To ale neznamenalo, že se nikdo do této činnosti nezapojil samostatně. Chtěli bychom pochválit každého, který o tomto slunném víkendu vyběhl na čerstvý vzduch a posbíral alespoň malou igelitku. Jen na Hadíku, Barabě a Kokořínsku se při procházce členům našeho střediska v rámci rodinného výletu povedlo posbírat několik pytlů a tašek. Děti měly nejen dobrý pocit a úklid je bavil, ale byly pochváleny od spousty kolemjdoucích.

Skautské vedení

Skautská pracovní činnost z domova

I v této nelehké situaci se snažíme být s našimi dětmi z oddílů v kontaktu. Na Google mají světlušky zřízenu učebnu, kde plní různé úkoly. Vlčata jsme rozdělili na dvě skupiny, tj. na nováčky a ti, co mají slib. U nováčků se zaměříme na splnění nováčkovské zkoušky ke slibu na táboře a u vlčat, kteří budou usilovat o přestup ke skautům, se zaměříme na základy potřebné k přestupu. Vlčatům zasíláme každý týden jiný program a informace, kdy některé jsou dlouhodobé (četba, modrý život, dobré skutky, pomáhání v domácnosti, nezanedbávání domácího školního učiva….) a některé pouze na daný týden ( uzle, test, rukodělné aktivity, projevy samostatné aktivity a spousty dalšího). Některé věci budou dělat sami a u některých se mohou zapojit i rodiče. Rovněž jak u světlušek, tak i u vlčat jsme zavedli i znalostní testy, jako jsou například “ kdo je kdo, poznej stromy v lese, poznej stopy zvířat, mapové nebo silniční značky a něco málo o ekologii ohledně délky rozkladu různých odpadků, které lehce nalezneme v lese apod.“ Tyto testy budeme inovovat a přidávat jiná témata.
Skautování po netu nebereme jako povinnost, ale zpestření ve volném čase dětí, kdy takovéto skautování jsme ponechali pouze jako dobrovolnou činnost.

SKAUTSKÉ VEDENÍ PŘEJE VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ !!!!!!

POZOR POZOR POZOR

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ STAROSTY JUNÁKA S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI SE

SKAUTSKÁ ČINNOST S PLATNOSTÍ OD 11.3.2020 DO ODVOLÁNÍ POZASTAVUJE !!!!!!!!

Tudíž se nebudou konat žádné družinové schůzky, výpravy, závody a jiné aktivity. Jakmile budeme moci skautskou činnost obnovit, budeme vás o tom okamžitě informovat.

Skautské vedení

Psí útulek 1.1.2020

První den v roce 2020 jsme již po 18-tý rok navštívili ve 13 hodin psí útulek. Viděli jsme, jak při příchodu do útulku přivezli zaběhnutého pejska. Pejskům jsme přinesli pytle s granulemi, konzervy a piškotky, kterými jsme je chtěli sami podarovat, ale bohužel jsme nesměli. Byli ještě vystresovaní z petard ze Silvestra. Někteří se před námi schovávali do kotců, jiní zuřivě štěkali, ale byli tam i dva Bára a Kevin, kteří vrtěli ocásky a bylo vidět, že by chtěli pohladit a hrát si s námi. Ale bohužel to nešlo. Popřáli jsme jim, aby se pro ně našel nový domov a bylo jim tak fajn u hodných lidiček.

Zpracovala: Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/