ROK 2019

DĚTSKÝ DEN

Skautské středisko Mělník pořádalo v sobotu dne 1.6.2019 odpoledne pro naše členy, ale i pro veřejnost „DĚTSKÝ DEN“, který se konal v klubovně a v jejím okolí. Děti i rodiče si mohly vyzkoušet hod na Balůa, hod freesbee na cíl, chůzy na chůdách, skoky v pytlích, skoky přes švihadlo, běh s pingpongovým míčkem na lžíci, zatloukání hřebíků, hod míčkem na plechovky apod. Děvčata se mohla nechat zkrášlit a na obličej si nechat namalovat různé krásné ornamenty, v klubovně se pak všichni mohli seznámit s technikou vyřezávání ze dřeva, kde Danny vyřezával různé výrobky a rovněž velký zájem byl o 3D tiskárnu, kde Michal Siran předvedl vlastnoručně vyrobenou 3D tiskárnu a výrobky z ní. Závodníci, kteří absolvovali všechny disciplíny, si nakonec mohli vybrat nějakou drobnost vytištěnou z této tiskárny. Samozřejmě nechyběly ani sladkosti a k občerstvení mufinky a škvarkové placky. Všichni jsme si dětský den užili a těšíme na příští rok.                                                     Zapsala Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků

V sobotu 18.5.2019 se naše skautky Zajda, Laňka, Diabolka, Sovička a Liška zúčastnily Okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků II.st. pořádaných Českým červeným křížem. Na závodech musely prokázat ošetřit odřeninu, amputaci ruky, masivní krvácení, poranění páteře a měly si umět poradit při bezvědomí, při astmatickém záchvatu, při intoxikaci a pneumothoraxu, při epileptickém záchvatu, při transportu a znalost obvazové techniky. Rovněž na závodech měla jedno stanoviště Veverka s Anežkou, která pro I.stupeň závodníků připravila jako nebodovou disciplínu „znalost bylinek“. Přestože je zdravotnická oblast naší okrajovou činností, naše skautky si mezi „odborníky“ vedly celkem překvapivě dobře, zejména při bezvědomí, amputaci ruky, masivním krvácení a astmatickém záchvatu.

Zapsala: Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Světlušky, vlčata, skauti a skautky, celkem 21 členů našeho skautského střediska se dne 15. května 2019 zúčastnilo 23. ročníku tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem „Český den proti rakovině“. Tento rok již 12. rokem prodáváme v rámci této sbírky kytičky měsíčku lékařského, letos s mašličkou lososové barvy. Sbírka známá jako „Květinový den“ byla zahájena 14. května 1997, kdy bylo veřejnosti nabízeno 30.000 kusů žlutých kvítků měsíčku lékařského a bylo vybráno 350.000,-Kč. Postupem let se stala nejznámější sbírkovou akcí u nás v ČR a zdárně se zvyšoval jak počet nabízených kytiček, tak i peněz získaných od dárců. Odpoledne jsme se sešli na Náměstí Míru před kašnou a rozdělili na chlapeckou skupinu, kterou vedl Šaman a dívčí skupinu, kterou vedla Veverka se Žabkou. Přes nepřízeň počasí, kdy nám po celou dobu prodeje pršelo, se nám podařilo prodat po celém městě téměř všech 350 kusů kytiček. Kolik jsme vybrali peněz, spočítají teprve na poště. Moc děkujeme všem za záslužnou činnost.

Zapsala Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Závody „Po liščí stopě“

Dne 11. 5. 2019 se v 8:00 hodin vlčata ve složení Nitka, Bourák, Kryštof H., Marek D., Štěpán a Adam P., Dominik a Jirka V., Cyril M., Honza M., Starosta, Mraveneček, Tomáš V. a Jožin, pod vedením Koumáka, Šamana a Járy, sešla na vlakovém nádraží v Mělníce, aby se zúčastnila závodů „Po liščí stopě“ v ústecké ZOO, do které jsme se přesunuli pěšky z vlakového nádraží – západ. I když po příchodu do ZOO začalo pršet, vlčata se rozdělila do tří skupin a s průvodkou se vrhla do soutěžení. Čekaly na nás úkoly a soutěže, jako například na obraze najít, pojmenovat a říct, kde žijí zvířata v poli, házení kroužku na nos slona, závody formulí, slalomová jízda na koloběžce, skládání puzzle, přesun po ledových krách apod. Mezi jednotlivými stanovišti jsme si prohlíželi zvířata, která jsou tu k vidění a když začalo trochu pršet víc, schovávali jsme se v pavilónech, kde bylo teplo a sucho. Jedno takové zastavení jsme využili k tomu, že jsme se naobědvali. Protože mezi tím přestalo pršet, s nadšením jsme se pustili po vytyčené trase. Když každá družina měla splněná všech 14 stanovišť, mohla si vybrat menší odměnu a zajít si do suvenýrů koupit něco na památku. I přes nepřízeň počasí si to vlčata užila a po přesunu na nádraží jsme v 16:03 vlakem zamířili zpět do Mělníka. Zapsal: Šaman

SVOJSÍKŮV ZÁVOD

V sobotu 13.4.2019 jsme se brzo ráno sešli na zastávce, abychom naším busem docestovali do místa Svojsíkova závodu, tj. Lobkovic. Za skauty s názvem „ROHLÍCI“ se zúčastnili Honza, Matěj, Sysel, Domča, Šídlo a jejich rádce Skokan. Za skautky s názvem „PANDIČKY“ se zúčastnily Laňka, Zajda, Diabolka, Ocásek, Sovička, Liška a jejich rádkyně Nugetka. Účastníci závodili v první pomoci, kdy měli umět ošetřit zlomeninu, krvácející ránu a dopravu bezvědomého, v signalizaci, kdy na dálku měli odsignalizovat morzeovu abecedu, v junácké scéně a zpěvu, kdy měli zazpívat skautskou píseň a předvést zároveň scénku, v stavbě stanů, kdy měli umět postavit nejenom svůj stan, ale i jehlan, v ranním cvičení, kdy měli ukázat pochodové cvičení a rozcvičku, ve vaření, kdy měli uvařit v kotlíku do 1 hodiny bramboračku na svém vařiči, v chůzi podle náčrtu, v kreslení panoramatického náčrtu, kdy měli nakreslit náčrt přírody z každé světové strany, v atletickém čtyřboji, kdy měli uběhnout 100 m do 15 vteřin, skok do dálky 3,95 m, hod granátem 31 m a prolézání překážek, ve střelbě, kdy stříleli z luku, ze vzduchovky a trefovali se do cca 30 kroužku míčkem a ve znalosti o přírodě, kdy měli poznat 10 rostlin, 10 zvířat, 10 stromů podle jejich kůry a 5 zvuků zvířat a 5 stop zvířat. Během závodu soutěžící hledali „kešky“, za které dostávali navíc body. Závody skončili v 17:30 hodin a všichni netrpělivě očekávali výsledky.

PANDIČKY skončily na krásném 3. místě a ROHLÍCI rovněž na krásném 3. místě.

Jste skvělí !!!!!!!!!!!                                                                                                     Zapsala Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

POMLÁZKOVÁNÍ A BARVENÍ VAJÍČEK 

V sobotu 6.4.2019 jsme se sešli v klubovně, kde se vlčata učila plést se Šamanem a Koumákem pomlázky a světlušky barvily se Žabkou a Veverkou vajíčka. Vajíčka světlušky zdobily tak, že je obarvily v barvách, nalepily samolepky, nebo ozdobily vlnou, vyvrtávaly do vajíček ornamenty, malovaly vajíčka voskem nebo lepily rozdrobenými nabarvenými skořápkami. Vajíčka byla krásně nazdobená. Ke konci se i světlušky naučily rovněž plést z vrbovného proutí pomlázky jako vlčata.

Zapsala Veverka

Výprava světlušek na Hazmburk

Sobotní uplakané ráno /16.3.2019/ nás vyzvalo k výlezu na dominantu Poohří, kopec Hazmburk.U klubovny si 5 statečných světlušek (Anetka, Anežka, Klokánek, Medvídek a Zlatovláska) s Marií vyzvedly párek skautek (Lańka, Liška) a párek vedoucích (Filip, Žabka) a mohlo se vyrazit. Auty jsme se přepravili do Roudnice nad Labem, kde jsme se – podle plánu – potkali na vlakovém nádraží s výpravou světlušek a vlčat ze střediska Říp Roudnice. Vlakem, autobusem (byla výluka) a vlakem jsme dojeli do Slatiny pod Hazmburkem. Přivítalo nás mrholení a opravdu rozblácená cesta. Polem nepolem, lesem nelesem jsme došli až na samý vrchol, abychom zjistili, že internet není úplně všemocný a co tam je není nosné…Dveře hradu byly na zámek. Dali jsme si tam tedy aspoň sváču a fotku a zase šli… Po cestě se nám, s velkou pomocí vlčat z Roudnice, podařilo rozdělat oheń z mokrého dřeva, ne kterém jsme si opekli buřty, párky, rohlíky a chlebíky. Cesta z kopce byla prima, jen cílová rovinka byla, stejně jako startovní, dost blátivá… Roudnická klubovna nás pohostila příjemným teplem a suchem. Zahráli jsme si hry uvnitř, dali si polévku a čaj, už za tmy si všichni zahráli venku na pašeráky a prolézali bludiště. Večer v klubovně patřil hře Aktivity, kterou pro omladinu připravilo duo Laňka a Liška. Hygiena, spacák, písničky od Lišáka na kytaru a od Filipa na foukací piánko a spát. Ráno venkovní rozcvička, při které nás Filip přenesl na Velkou Pardubickou, snídaně, balení a společný úklid. Holky se skvěle vrhly na nádobí. Abychom ještě poznali kousek Roudnice, prošli jsme se na náměstí…koupili jsme si zmrzku a šli na zámek, který byl, pro změnu, také zavřený. Nám to ale nevadilo, pozdravili jsme Lípy na náměstí (víte ve kterém roce byla prohlášena za náš národní strom?) a vydali se zpátky k domovům. Všichni byli skvělí – nikdo neremcal na počasí ani na kopec…a odměnou jim byla krásná slunná neděle.

Zapsala: Marie

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

NOČNÍ PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ

Dne 8.-9. března 2019 se uskutečnila přespávačka vlčat ve skautské klubovně na Slovanech. Sešli jsme se v 18 hodin, aby zde poprvé vlčata za účasti Nitky, Štěpána, Adama, Bouráka, Cyrila, Honzy, Starosty, Ivana, Kryštofa, Marka a také skauta Bagra, skautky Žabky, vedoucích Filipa, Koumáka, Šamana a hostů Hanky a Káji přespali a zahráli si deskové hry. Kolem půl sedmé byla večeře a v sedm se začalo hrát. Hrály se zde hry jako třeba aktivity, prší, ale hlavě se tu konaly turnaje v pexesu a v dámě. Když byl čas k uložení, vlčata si přichystala karimatky a spacáky na spaní. Po hygieně si vyslechla znělku večerky z foukací harmoniky Filipa s pohádkou na dobrou noc a šla spát. Ráno byla rozcvička, uklidili si spacáky a karimatky a dokončili se turnaje. Poté byl nástup s vyhodnocením turnajů. V pexesu se na 3. místě umístil Bourák, na 2. místě Kryštof a 1. místo získal Nitka. V dámě se Honza a Štěpán rozdělili o 2. místo a na 1. místě se umístil Koumák. Ke konci vlčata vše uklidila a v 11:30 přišli rodiče.

Zapsal: Bagr

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

MÁME 1. MÍSTO V OKRESNÍCH NETRADIČNÍCH SOUTĚŽÍCH

V pátek 8.2.2019 vyrazily vlakem v 18 hodin světlušky a vlčata do Kostelce nad Labem, aby se zúčastnily sobotních okresních netradičních her. V sokolovně již na ně čekali další účastníci z jiných středisek. Večer si všichni přítomní zahráli ještě venku hru. Druhý den ráno dorazil zbytek dětí ze všech středisek včetně našich skautek a skautů. Za naše středisko jsme vytvořili 6 družin z dětí a 1 družinu z vedoucích.

SOKOLOVÉ – Maruš, Honza Sv., Nitka, Bourák, Brepta                    3. místo v lyžování

CHAMELEONI – Nugetka, Šídlo, Dominik, Štěpán a Anetka             1. místo ve twisteru

VELVYSLANCI – Krtek, Starosta, Marek a skautka a vlče z Neratovic   3. místo ve twisteru

BAGŘI – Liška, Bagr, Jirka, Kryštof a Medvídek

DRACI – Laňka, Adam, Honzík, Ivan a Klokánek

MAMLASOVÉ – Zajda, Skokan, Mraveneček, Včelička, Anežka

(J) ELITA – Mates, Koumák, Šaman, Žabka (odpol. Petr) a skaut z Liběchova    2.místo v lyžování

Soutěžilo celkem 22 družin. Před startem každá družina obdržela syrové vajíčko, které se stalo šestým členem družiny a úkolem družiny bylo vajíčko při soutěžích opatrovat, aby se nerozbilo a tím tak získat navíc body. Bylo to velice těžké, neboť se jedné družině již po obdržení vajíčka stala nehoda a šestý člen se rozbil. Soutěže probíhaly ve twisteru, kde si pomalu každý zamotal ruce a nohy, když musel položit svojí končetinu na vylosovanou barvu, v běhu na specielních lyžích, kdy lyžovala celá družina najednou na čas a musela zkoordinovat svůj pohyb, v laserovém bludišti, kdy se nesměl nikdo dotknout lan, přičemž každý z družiny měl jednoho se zavázanýma očima a jednoho se svázanými pažemi za zády, v odbíjení přes síť s velkým míčem, kdy družina musela „odpinknout“ velký balón na hřiště protihráče a v kimovce, kdy si všichni museli zapamatovat 50 žlutých věcí položených různě v prostorech sokolovny a pak je vyjmenovat. V poledne jsme dostali dobrý obídek a odpoledne sváču v podobě ovoce.  Družina SOKOLŮ si vylyžovala 3.místo, družina CHAMELEONŮ získala 1.místo ve twisteru, družina VELVYSLANCŮ získala 3.místo ve twisteru a nakonec i vedoucí si vylyžovali 2.místo, přičemž tyto družiny  získaly krásný dřevěný ručně zpracovaný „pohár“ a medaili. Všichni jsme si hry parádně užili a těšíme se na další.

Zpracovala: Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

PSÍ ÚTULEK

První den v novém roce 2019 jsme se sešli již po sedmnáctý rok ve 13 hodin v psím útulku podarovat pejsky dobrou mňamkou ve formě konzerv a kočičky podestýlkou, které je neustále nedostatek. Peníze v celkové výši 3.200,-Kč na nákup těchto výrobků do psího útulku jsme obdrželi od hodných lidí, kteří dobrovolně přispěli pro psí útulek při rozdávání Betlémského světýlka na vánočních trzích a u hřbitova, kdy jsme zároveň nabízeli výrobky vyrobené členy naší skautské organizace. Pejsků bylo v kotcích dost, většina z nich na nás vrtěla ocáskem a žadonila o piškoty, ale bohužel letos jsme měli poprvé zákaz je krmit. Když jsme odcházeli z útulku, tak byl dovezen další pejsek, kterého právě odchytili při pobíhání na veřejném prostranství. Pejsků nám bylo líto, že nemají domov a kdyby to šlo, tak by si určitě každý nějakého pejska vybral.

Zpracovala: Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/