Jitřenka

2.skautský oddíl byl oddílem smíšeným, byl založen dne 1.2.1990 Pavlem Axmanem – BIZONEM, Zdeňkem Kolaříkem, Jolanou Kolaříkovou, Ivanou Siranovou – VEVERKOU a Vladimírem Jakešem. Oddíl měl 4 družiny. Dvě družiny světlušek „Pomněnky“ a „Blatouchy“ a dvě družiny vlčat Havrani“ a „Rysové“. Jelikož děti byly jenom ze sídliště, snažili jsme jim vštěpovat krásu přírody a často jsme jezdili do přírody a výpravy. Scházeli jsme se v sušárně v panelovém domě, ze které jsme si udělali, byť maličkou, ale naší klubovničku. Na víkendové výpravy jsme jezdili celoročně na Polevsko, do chaty TOSu Mělník. Chata byla polorozpadlá a děti tam rády jezdily, protože se v ní daly hrát různé strašidelné hry. Dále jsme se zúčastňovali nočních pochodů do skalního bytu ve Lhotce, navštěvovali jsme a dále navštěvujeme hrady, jeskyně a různé kulturní a přírodní památky (viz kroniky). Pořádali jsme pár let za sebou pro děti ze sídliště akci „Den dětí se sportem“ ve spolupráci s TDV Mělník (továrna dětských vozidel), která nám pro závody zapůjčila koloběžky, kola a tříkolky. Zúčastňujeme se skautských závodů jako jsou „Memoriál br. Kece a Zahrádky“ v Kostelci nad Labem, „ O totem náčelníka a stužku vlčat“, „Svojsíkův závod“, „Memoriál K.H.Máchy“ v Litoměřicích apod. Oddíl podnikal a podniká časté víkendové výpravy na CHKO Kokořín, zúčastňoval se brigád v CHKO, ve spolupráci s ornitology se zúčastňuje každoročně akce „Vítání jara“, pořádá akci „Pálení čarodějnic“ apod.
V roce 1993 se hlavní aktivisté tj. BIZON, Jolana a Zdeněk odstěhovaly na Moravu a Vláďa odešel kvůli podnikatelské práci již v roce 1991. Veverka zůstala tedy sama. Do roku 1995 se oddíl držel nad vodou, ale v roce 1996 se úplně k lítosti Veverky rozpadal. Některé děti přestaly docházet do oddílu. Ale přišel podzim 1996, kdy ke znovuobnovení činnosti oddílu přispěl Ivan Soukal – DANNY, kterému se také rozpadal 3.oddíl skautů NIOBARA, protože v něm zůstal jako vedoucí sám. Od roku 1997 do roku 1998 se 2.oddíl tak rozrostl o své členy, že jsme ho byli nuceni rozdělit na dva oddíly a to 2. oddíl skautek JITŘENKA a 3. oddíl skautů NIOBARA. Název JITŘENKA dostal 2. oddíl skautek v červnu roku 1998. V té době nám byla odebrána i naše klubovnička, protože místnost měla sloužit pro kanceláře. Chvilku jsme se neměli kde scházet, ale pak jsme od Městského úřadu dostali k pronajmutí místnosti ve dřevěné „boudě“, která stála přímo ve městě vedle kina Oko. Byla v žalostném stavu, ale přičiněním všech dobrých lidiček, kterým není lhostejný volný čas dětí, jsme si ji zařídili k obrazu skautskému. Přestože téměř všechny skautské oddíly na Mělníku zanikaly, naše dva oddíly jely a stále jedou naplno. V roce 2002 jsme museli opět opustit naší zařízenou klubovnu „Dřevák“ – pro jiné zájmy „města“. Od Městského úřadu jsme obdrželi nové prostory a to polovinu bývalých jesliček ve Wolkerově ulici. Opět jsme prostory museli upravovat k obrazu našemu. V této klubovně se scházíme do dneška a doufáme, že v ní nějaký čas vydržíme a nebudeme se muset zase někam stěhovat. 2. oddíl skautek stále vede  Veverka. V září 2004 Veverka přivedla do dívčího oddílu Janu Novákovou, alias Žirafku, která se stala vedoucí světlušek. Žirafka vedla holčiny do 2008, kdy se pak následně stala maminkou Martinky a poté Kačenky, a proto musela světlušky opustit. V roce 2008 opět Veverka přivedla mezi světlušky novou vedoucí Romanu Horčíkovou – Hutterovou, alias Čertici, která se následně po Žirafce věnovala světluškám do roku 2010. V prosinci se Čertici narodila dceruška Mariánka, proto měla jiné povinnosti a do oddílu přestala docházet.
V září 2010 přišla pomoci do oddílu JITŘENKA „staronová“ skautka Petra Bušová, alias Píšťalka, vychovaná tímto oddílem od světlušky, která se hrdě hlásila k vedení družin světlušek. Z naší klubovny jsme se museli na podzim roku 2011 vystěhovat, neboť město Mělník z našich kluboven zamýšlí rozšířit prostory pro mateřskou školu. Dne 5.11.2011 se stěhujeme do prostor ZŠ praktické a speciální v ulici Cukrovarská, kde máme za stávajících 55 členů oddílů NIOBARA, JITŘENKA a R+R k užívání jednu třídu, zahradu, malou tělocvičnu a skladové prostory. Jedna velká třída pro program cca 20 vlčat a současně 20 světlušek v jednom dni, je celkem nevyhovující. Proto po urgencích s vedením města nám byla dne 11.1.2012 třída přepažena uprostřed sádrokartonem na dvě místnosti. Ale co se opět v roce 2013 nepřihodilo, vedoucí Píšťalka čeká mimčo, a proto jsme začali hledat na jaře roku 2013 náhradu, resp.novou vedoucí ke světluškám.  Podařilo se a ještě před letním táborem se našla nová vedoucí ke světluškám Markétka Kadlecová, která nám v červnu pomohla s přípravou letního tábora. Píšťalka se na letním táboře po týdenním pobytu rozloučila se skautováním a odešla se věnovat očekávání potomka.  Na podzim se Píšťalce narodila krásná dceruška Kristýnka. Markétka převzala po Píšťalce družiny světlušek a zdárně se zapojila do jejich aktivit.  Na jaře roku 2014 přišly obnovit naše řady skautky Sluníčko (Anička Židlická-18 let) a Klíště (Kačka Podhajská-17 let), které nabídly pomoc a zapojit se s vedením světlušek. Byli jsme všichni rádi a ještě více se naše radost znásobila, když souhlasily, že pojedou na letní skautský tábor.  Píšťalce zřejmě skautský život hodně chyběl, neboť se vrátila po roce, tj. v září 2014, opět s velkým elánem ke světluškám. Bohužel po táboře přestaly chodit Sluníčko a Klíště, protože se připravovaly na složení maturitní zkoušky. Rangers Ponny si v letošním roce splnila čekatelské zkoušky, a proto byla požádána, zda by mohla pomoci Veverce s vedením družiny skautek, s čímž souhlasila. Markétka byla v době konání letního tábora 2014 nemocná a od té doby přestala do skauta a to díky novému zaměstnání, které jí časově neumožňuje pravidelně docházet na družinové aktivity. Na letním táboře 2015 obdržela Veverka bronzovou medaili Svatého Jiří za svojí aktivní 25-letou činnost ve skautské organizaci. Od září 2015 naše řady vedoucích posílila Anička Bylinová, alias „Čárka“, která se přistěhovala do našeho města a pomáhala vést světlušky ve skautském oddíle v České Lípě. Jelikož nebyl žádný vedoucí, který by vedl vlčata, Veverka přešla k družinám vlčat a skautky měla na starosti Ponny pod dozorem Vlka. Na letní tábor 2016 se k nám přidala jako praktikantka přítelkyně Martina a to Natálie Fedorčuková, alias „Natty“, která se nám velice dobře osvědčila a proto na táboře složila skautský slib. Na jaře 2016 jsme se od města dozvěděli nepříjemnou zprávu, že se musíme opět stěhovat. Z naší klubovny ve zvláštní škole bude první třída, a proto se musíme vystěhovat do konce srpna 2016. Jelikož nám město nabídlo nevyhovující prostory (vytopený rodinný dům na Vehlovicích nebo jednu malou místnost v ulici k zámku), našli jsme si sami prostory v chlapecké ubytovně na Neuberku, kterou má na starosti zahradnická akademie v Mělníku a po táboře dne 20.8. a 28.8.2016 jsme se tam přestěhovali. Jelikož skautky na táboře 2016 naznačily, že náplň družinových schůzek pod vedením Vlka je nebaví a jejich docházka před táborem nevzkvétala, vzala si je pod svá křídla od září 2016 Natty pod dohledem Veverky. Čárka se bohužel z osobních rodinných důvodů odmlčela. Od 1.11.2016 se Píšťalka rozhodla dál nepokračovat ve vedení světlušek a docházet do naší organizace, a proto si je pod své vedení vzala Veverka. Bohužel úterní schůzky světlušek se musely přesunout na středu. Na střediskovém sněmu byla v listopadu 2016 Veverka zvolena vedoucí střediska Mělník (místo Dannyho). A jedna radostná zpráva – Čárka se nám dne 1.2.2017 vrátila ke světluškám. Ti ji přivítaly s radostí a nadšením. Na letním táboře 2017 byly Natty alias Smíšek a Čárka slavnostně pasováni Veverkou a Hrochem na vedoucí. V prosinci 2017 Smíšek a Čárka absolvovaly čekatelský kurz, který zakončily zdárně zkouškou. A je tu duben 2018, kdy naše světlušky ve složení Diabolka, Liška, Ocásek a Pískle získaly první místo v závodech světlušek a vlčat. Postupují na kraj. Začátkem května se s námi Čárka musela bohužel rozloučit, protože se stěhuje do Českých Budějovic. Světlušky si pod křídla vzala opět Veverka. Nastal konec května a světlušky na krajských závodech na Konopišti vyhrály krásné 2.místo. Jsou borkyně…..V září začaly pomáhat vést světlušky Lucka Pavlová – Žabka a přidala se k ní Marie Tilšarová, mamka Lišky. Snad se jim bude mezi našima sluníčkama líbit.  Začátkem října 2018 jsme se museli vystěhovat z Neuberka a přestěhovali jsme se na Slovany, kde jsme dostali 3 mísnosti, z toho 1 větší pro klubovnu, 1 jako šatnu a 1 jako kuchyňku, přestože město slibovalo 5 místností, přičemž jsme jako klubovnu museli obsadit i kuchyňku. V nejmenší místnosti bez oken jsme zřídili skládek pro stany, celty, kůže apod.materiál. A je tu začátek dubna 2019 a Marie ohlásila, že přestává vést světlušky a nebude docházet do skauta. Moc dlouho se u náse neohřála. O světlušky bude přesto řádně postaráno, a to Veverkou a Žabkou. Dne 13.4.2019 se naše skautky Laňka, Zajda, Diabolka, Ocásek, Sovička, Liška a Nugetka zúčastnily Svojsíkova závodu v Lobkowicích, kde skončily na krásném 3.místě.  Na jaře 2019 také zdárně složila vůdcovské zkoušky Smíšek. Dne 12.10.2019 jsme převzali pod náš patronát ve Wolkerově ulici u mateřské školky 3 vzrostlé lípy srdčité pojmenované „Lípy svobody“, které nám předali skauti a skautky, kteří tyto lípy osobně vysázely dne 28.10.1968. Dne 11.3.2020 se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, kdy po celém světě se šíří koronavir, byla pozastavena všechna běžná skautská činnost a tudíž i závody světlušek a vlčat byly zrušeny.  Ale naši vedoucí byli s dětmi přes elektronickou komunikaci v kontaktu. První družinovou schůzku obnovily světlušky dne 17.6.2020 v rouškách, kde je v klubovně uvítala Žabka s Veverkou a nová budoucí vedoucí Zuzka Jenerálová. Jelikož dál trvalo omezení v rámci koronavirové situace, nemohli jsme bohužel uskutečnit letní tábor, protože tábořiště, které jsme měli pronajaté u Vimperka, nebylo otevřeno. Proto jsme uspořádali pro děli v letních měsících výpravy na Kokořín a jedna byla i s přespáním ve stanech u Dannyho na zahradě. Ta se nejvíc světluškám líbila, protože byla stezka odvahy a Danny nás učil vyřezávat ze dřeva. V září nás opustila Žabka, která odešla studovat na vysokou školu do Liberce.

V září 2020 jsme na našich prvních družinovkách uvítali nováčky a novou budoucí vedoucí Veroniku Stinkovou – Cipíska, která do oddílu Jitřenka docházela v dřívější době jako světluška. Následně jsme museli opět pozastavit činnost díky šířícímu se Covid 19. Přesto jsou naše světlušky v kontaktu s vedoucím Zuzkou prostřednictvím e-mailu, do kterého jim jsou zasílány různé úkoly, soutěže a informace. Naše skautské středisko se zapojilo do projektu „Adoptuj mělnický strom“ a v úterý o státní svátek dne 17.11.2020 jsme zasadili náš skautský strom, a to lípu srdčitou ve Wolkerově ulici u mateřské školky u našich 3 vzrostlých Lip svobody z roku 1968. Bohužel tato akce musela být za zpřísněných podmínek díky koronavirové situace, a proto se jí zúčastnili pouze vedoucí. Přestože tato pandemie trvala a nadále trvá, uskutečnili jsme rovněž za zpřísněných podmínek (roušky a dodržované rozestupy) a za přítomnosti vedoucích na Štědrý den předávání Betlémského světýlka před hřbitovem na ulici Pražská. Lidé si této akce moc vážili a děkovali za Betlémské světýlko. Bohužel jsme se již nemohli sejít na vánoční besídce nebo první den v roce 2021 navštívit psí útulek. V roce 2021 jsme s dětmi až do konce května komunikovali prostřednictvím elektronické komunikace, ale červen 2021 byl už volnější a mohli jsme se scházet aspoň na družinovkách. V červenci 2021 jsme uspořádali letní tábor v Bechyni a v září jsme rozjeli naplno družinové schůzky. Družinové schůzky světlušek si od září 2021 vzaly na starosti Zuzka a Cipísek.