PŘIPOMENUTÍ

Vážení rodiče a příznivci skautu, dne 31.12.2021 uplynul termín pro úhradu registrace Vašeho dítěte na rok 2022. Chápeme, že v tomto chaotickém a vypjatém období mohlo dojít k opomenutí. Máme-li počítat s Vaším dítetem i nadále v našem skautském spolku, zkontrolujte si prosím, zda jste platbu odeslali na správný účet se jménem dítěte. Prodlužujeme termín pro zaplacení do 15.1.2022. Po tomto termínu již nebudeme počítat s účastí Vašeho dítěte v našem skautském středisku.

Veverka

Comments are closed.