REGISTRACE + ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Poplatek pro rok 2022 je stanoven následujícím způsobem:

pro 1 dítě – 1.000,-Kč,

pro 2 děti a více z jedné rodiny – 750,-Kč a

pro dítě bez možnosti celoroční účasti na družinových schůzkách z důvodu studia na střední nebo vysoké škole – 500,-Kč

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do dne 30.12.2021. V ceně poplatku je registrace ve skautském spolku a skautský časopis, který vychází 1x za 2 měsíce, pojištění a členské příspěvky, z kterých hradíme provozní náklady kluboven (teplo, vodu, el.energii), stezky, knihy, nášivky, stolní hry a potřeby pro chod družinových schůzek, vybavení kluboven a tábora, zdravotnický materiál, cestovné na výpravy, ceny na soutěže, vzdělávací kurzy apod.

Daný poplatek prosíme uhradit převodem na účet skautského střediska číslo: 222784453/0600 u MONETA MONEY BANK, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte. Uvedením části rodného čísla dáváte souhlas s jeho zveřejněním na účtu střediska z důvodu prokázání platby za určitou osobu. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Skautské vedení

Comments are closed.