INFORMACE

Vážení rodiče a přátelé skautingu.

Tak nám ten celosvětový „Moribundus“ začíná pěkně opět komplikovat činnost. Zdá se, že nejdůležitější záležitostí v naší společnosti je a bude očkování.

Vzhledem k posledním omezením o účasti na akcích a pohybu osob, čekají nás zpřísnění i pro skautské schůzky, výpravy a jiné společné akce a to především v uzavřených prostorách kluboven. I naše situace na středisku si k naší velké lítosti vyžaduje některá zpřísnění. Chlapci a děvčata se k nám schází z různých institucí, škol a tříd, což přináší zamyšlení a zvážení zpráv o jednotných kolektivech v našich oddílech, či na chystaných akcích.

Přesto, že vyjádření Ústřední rady Junáka předpokládáme v průběhu několika málo dnů, nelze již patrně více otálet a upravit režim. Ze zasedání střediskové rady Junáka Mělník konané dne 18.11.2021, vzešlo toto usnesení.

Naší již tradiční podzimní akci do Harrachova plánovanou koncem listopadu jsme nuceni odvolat a posunout na jarní víkend 1. – 3.4.2022.

– Schůzky skautek, skautů a světlušek jsou dočasně POZASTAVENY do upřesnění podmínek setkávání se v dětských kolektivech

– Schůzky Vlčat mohou probíhat pouze se souhlasem rodičů a to vzhledem k nižšímu povtu chlapců a proočkování vedoucích

– Středisková vánoční besídka může proběhnout opět pouze se souhlasem rodičů a za zpřísněných hygienických podmínek a to 11.12.2021, nedojde-li k celkovému zpřísnění. Vánoční besídka proběhne venku, kdy budeme zdobit stromek pro ptáčky.

Je nám smutno, ale bude-li se stav onemocnění v republice stále zhoršovat, může nejspíše znovu nastat přerušení činnosti. Věřte spolu s námi, že k tomu nedojde a nepřeruší se naše spolupráce.

Držme si palce a zachovejte nám přízeň i v těchto těžších dobách.

Skautské vedení střediska Junáka Mělník

vloženo 19.11.2021

Comments are closed.