Skautská činnosti

Od 12. dubna 2021 NEOBNOVUJEME kontaktní skautskou činnost (družinovky, výpravy apod..), nadále pokračujeme v činnosti na dálku.

Výkonná rada Junáka doporučuje prozatím udržet činnost online.

Jsme si vědomi toho, že je každý z nás oprávněně nedočkavý a rádi bychom klukům a holkám v oddílech dopřáli konečně zas setkávání. Ve chvíli, kdy si nejsme jisti, jestli to opatření povolují, nejsme připraveni přijmout kladné rozhodnutí. Po celou dobu epidemie jsme často postupovali o něco opatrněji (někdo by možná řekl bázlivěji) než některé jiné spolky pracující s dětmi a mládeží. Tento přístup si zachováme i nyní. Jsme přesvědčeni, že znovu-otevření má proběhnout především bezpečně a srozumitelně, nikoli jen rychle. Jakmile bude mít Výkonná rada Junáka jasné informace a vydá doporučení nebo rozhodnutí k dalšímu postupu, budeme vás všechny informovat.

Skautské vedení

Comments are closed.