Skautská pracovní činnost z domova

I v této nelehké situaci se snažíme být s našimi dětmi z oddílů v kontaktu. Na Google mají světlušky zřízenu učebnu, kde plní různé úkoly. Vlčata jsme rozdělili na dvě skupiny, tj. na nováčky a ti, co mají slib. U nováčků se zaměříme na splnění nováčkovské zkoušky ke slibu na táboře a u vlčat, kteří budou usilovat o přestup ke skautům, se zaměříme na základy potřebné k přestupu. Vlčatům zasíláme každý týden jiný program a informace, kdy některé jsou dlouhodobé (četba, modrý život, dobré skutky, pomáhání v domácnosti, nezanedbávání domácího školního učiva….) a některé pouze na daný týden ( uzle, test, rukodělné aktivity, projevy samostatné aktivity a spousty dalšího). Některé věci budou dělat sami a u některých se mohou zapojit i rodiče. Rovněž jak u světlušek, tak i u vlčat jsme zavedli i znalostní testy, jako jsou například “ kdo je kdo, poznej stromy v lese, poznej stopy zvířat, mapové nebo silniční značky a něco málo o ekologii ohledně délky rozkladu různých odpadků, které lehce nalezneme v lese apod.“ Tyto testy budeme inovovat a přidávat jiná témata.
Skautování po netu nebereme jako povinnost, ale zpestření ve volném čase dětí, kdy takovéto skautování jsme ponechali pouze jako dobrovolnou činnost.

SKAUTSKÉ VEDENÍ PŘEJE VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ !!!!!!

Comments are closed.