ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A REGISTRACE

Členské příspěvky a registrační poplatek pro rok 2020 jsou stanoveny v jedné částce ve výši 1.000,- Kč za osobu. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do dne 30.11.2019 na účet střediska 222784453/0600 u MONETA MONEY BANK. Variabilní symbol tvoří první 6 číslic rodného čísla dítěte+101 (kód poplatků). Uvedením části rodného čísla dáváte souhlas s jeho zveřejněním na účtu střediska z důvodu prokázání platby za určitou osobu. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

Písemné oznámení o platbě bylo předáno dne 9.10.2019 dětem na družinové schůzce, ostatní nepředaná zůstala v klubovně k vyzvednutí.

Comments are closed.