Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků

V sobotu 18.5.2019 se naše skautky Zajda, Laňka, Diabolka, Sovička a Liška zúčastnily Okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků II.st. pořádaných Českým červeným křížem. Na závodech musely prokázat ošetřit odřeninu, amputaci ruky, masivní krvácení, poranění páteře a měly si umět poradit při bezvědomí, při astmatickém záchvatu, při intoxikaci a pneumothoraxu, při epileptickém záchvatu, při transportu a znalost obvazové techniky. Rovněž na závodech měla jedno stanoviště Veverka s Anežkou, která pro I.stupeň závodníků připravila jako nebodovou disciplínu „znalost bylinek“. Přestože je zdravotnická oblast naší okrajovou činností, naše skautky si mezi „odborníky“ vedly celkem překvapivě dobře, zejména při bezvědomí, amputaci ruky, masivním krvácení a astmatickém záchvatu.

Zapsala: Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

LETNÍ TÁBOR 2019

LETNÍ TÁBOR SE KONÁ V TERMÍNU OD 29.6.2019 – 13.7.2019 V MAŘENICÍCH U ČESKÉ LÍPY. CENA TÁBORA 3.500,-KČ/OSOBU. TISKOPISY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE VŠICHNI RODIČE OBDRŽELI E-MAILEM. KDO NEMÁ MOŽNOST VYTISKNOUT DOKUMENTY, TAK MÁ MOŽNOST SI JE VYZVEDNOUT V KLUBOVNĚ.

JE NUTNO DO KONCE KVĚTNA ODEVZDAT DOKUMENTY (PLNOU MOC, PŘIHLÁŠKU A ZDRAV.POSUDEK). U DĚTÍ, KTERÉ BYLY VLONI NA TÁBOŘE A NEZMĚNIL SE U NICH ZDRAVOTNÍ STAV, NENÍ POTŘEBNÉ ODEVZDÁVAT ZDRAVOTNÍ POSUDEK, JELIKOŽ OD LOŇSKA MÁ PLATNOST 2 ROKY.

JE NUTNO CO NEJDŘÍVE (MAX DO 10.6.) UHRADIT ÚČASTNICKÝ POPLATEK 3.500,-KČ NA ÚČET STŘEDISKA

ČÍSLO ÚČTU: 222784453 KÓD BANKY: 0600 BANKA: MONETA MONEY BANK .

ALMANACH JE V KLUBOVNĚ K VYZVEDNUTÍ…………

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Světlušky, vlčata, skauti a skautky, celkem 21 členů našeho skautského střediska se dne 15. května 2019 zúčastnilo 23. ročníku tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem „Český den proti rakovině“. Tento rok již 12. rokem prodáváme v rámci této sbírky kytičky měsíčku lékařského, letos s mašličkou lososové barvy. Sbírka známá jako „Květinový den“ byla zahájena 14. května 1997, kdy bylo veřejnosti nabízeno 30.000 kusů žlutých kvítků měsíčku lékařského a bylo vybráno 350.000,-Kč. Postupem let se stala nejznámější sbírkovou akcí u nás v ČR a zdárně se zvyšoval jak počet nabízených kytiček, tak i peněz získaných od dárců. Odpoledne jsme se sešli na Náměstí Míru před kašnou a rozdělili na chlapeckou skupinu, kterou vedl Šaman a dívčí skupinu, kterou vedla Veverka se Žabkou. Přes nepřízeň počasí, kdy nám po celou dobu prodeje pršelo, se nám podařilo prodat po celém městě téměř všech 350 kusů kytiček. Kolik jsme vybrali peněz, spočítají teprve na poště. Moc děkujeme všem za záslužnou činnost.

Zapsala Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Závody „Po liščí stopě“

Dne 11. 5. 2019 se v 8:00 hodin vlčata ve složení Nitka, Bourák, Kryštof H., Marek D., Štěpán a Adam P., Dominik a Jirka V., Cyril M., Honza M., Starosta, Mraveneček, Tomáš V. a Jožin, pod vedením Koumáka, Šamana a Járy, sešla na vlakovém nádraží v Mělníce, aby se zúčastnila závodů „Po liščí stopě“ v ústecké ZOO, do které jsme se přesunuli pěšky z vlakového nádraží – západ. I když po příchodu do ZOO začalo pršet, vlčata se rozdělila do tří skupin a s průvodkou se vrhla do soutěžení. Čekaly na nás úkoly a soutěže, jako například na obraze najít, pojmenovat a říct, kde žijí zvířata v poli, házení kroužku na nos slona, závody formulí, slalomová jízda na koloběžce, skládání puzzle, přesun po ledových krách apod. Mezi jednotlivými stanovišti jsme si prohlíželi zvířata, která jsou tu k vidění a když začalo trochu pršet víc, schovávali jsme se v pavilónech, kde bylo teplo a sucho. Jedno takové zastavení jsme využili k tomu, že jsme se naobědvali. Protože mezi tím přestalo pršet, s nadšením jsme se pustili po vytyčené trase. Když každá družina měla splněná všech 14 stanovišť, mohla si vybrat menší odměnu a zajít si do suvenýrů koupit něco na památku. I přes nepřízeň počasí si to vlčata užila a po přesunu na nádraží jsme v 16:03 vlakem zamířili zpět do Mělníka. Zapsal: Šaman

SVOJSÍKŮV ZÁVOD

V sobotu 13.4.2019 jsme se brzo ráno sešli na zastávce, abychom naším busem docestovali do místa Svojsíkova závodu, tj. Lobkovic. Za skauty s názvem „ROHLÍCI“ se zúčastnili Honza, Matěj, Sysel, Domča, Šídlo a jejich rádce Skokan. Za skautky s názvem „PANDIČKY“ se zúčastnily Laňka, Zajda, Diabolka, Ocásek, Sovička, Liška a jejich rádkyně Nugetka. Účastníci závodili v první pomoci, kdy měli umět ošetřit zlomeninu, krvácející ránu a dopravu bezvědomého, v signalizaci, kdy na dálku měli odsignalizovat morzeovu abecedu, v junácké scéně a zpěvu, kdy měli zazpívat skautskou píseň a předvést zároveň scénku, v stavbě stanů, kdy měli umět postavit nejenom svůj stan, ale i jehlan, v ranním cvičení, kdy měli ukázat pochodové cvičení a rozcvičku, ve vaření, kdy měli uvařit v kotlíku do 1 hodiny bramboračku na svém vařiči, v chůzi podle náčrtu, v kreslení panoramatického náčrtu, kdy měli nakreslit náčrt přírody z každé světové strany, v atletickém čtyřboji, kdy měli uběhnout 100 m do 15 vteřin, skok do dálky 3,95 m, hod granátem 31 m a prolézání překážek, ve střelbě, kdy stříleli z luku, ze vzduchovky a trefovali se do cca 30 kroužku míčkem a ve znalosti o přírodě, kdy měli poznat 10 rostlin, 10 zvířat, 10 stromů podle jejich kůry a 5 zvuků zvířat a 5 stop zvířat. Během závodu soutěžící hledali „kešky“, za které dostávali navíc body. Závody skončili v 17:30 hodin a všichni netrpělivě očekávali výsledky.

PANDIČKY skončily na krásném 3. místě a ROHLÍCI rovněž na krásném 3. místě.

Jste skvělí !!!!!!!!!!!      Zapsala Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/  

ČLÁNEK

odkaz na zajímavý článek:

POZASTAVENÍ PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ DO ŘAD MĚLNICKÉHO JUNÁKA.

S lítostí musíme všem rodičům sdělit, že město nedodrželo svůj slib z loňského roku, a to že v objektu budeme mít k užívání 5 místností pro klubovny. Původně jsme měli zájem o celý objekt, ale město nám při jednání v roce 2017 slíbilo, že dostaneme větší část objektu, tj. 5 místností, z toho jednu větší společenskou – hrací. Ale bohužel nedá se věřit všem slibům. Do dne předání jsme s těmito prostorami počítali a jaké bylo naše překvapení, že jsme obdrželi pouze 3 místnosti. V jedné místnosti máme umístěny skautské věci pro činnost na družinových schůzkách a pouze dvě místnosti můžeme využívat jako klubovny pro cca 60 dětí. Je to žalostně málo. Skautský program je rozdělen pro děti dle věkových kategorií a pohlaví, např. děti ve věku 8 let učíme formou her jiná daná témata, než děti ve věku 13 let, a proto je potřeba pro našich cca 60 dětí větší prostory a mít po ruce potřebný materiál k výuce dětí. Jsme rádi aspoň za „málo“, nové prostory jsou nádherné, ale přesto JSME ZKLAMÁNI !!!!!!!!! Potřebovali bychom nutně další místnost pro klubovnu, protože mladších členů se hlásí stále víc a víc, ale 2 klubovny nelze „nafouknout“. Z prostor, které jsme si přáli mít pro sebe a nezadařilo se, město zřídilo promítací místnost. Děkujeme.

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ MUSÍME POZASTAVIT PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ DO ŘAD MĚLNICKÉHO JUNÁKA.                                      Skautské vedení

NOVÁ KLUBOVNA NA SLOVANECH

Jsme přestěhováni. Za sobotu a neděli 29.9.-30.9.2018 jsme díky rodičům a vedoucím mohli přestěhovat zbytek skautského materiálu, který zůstal na Neuberku, do nových prostor na Slovanech č. 3894 (naproti školce). Přibližná GPS 50.3420433N, 14.4956156E. Všem moc a moc děkujeme !!!!! Velmi si toho vážíme. Jelikož jsou naše  prostory zkolaudovány, můžeme mít družinové schůzky již od 2.10.2018 v nových prostorách.

Skautské vedení

 

 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

SKAUTSKÉ STŘEDISKO MĚLNÍK MÁ ODE DNE 18.4.2017  NOVÉ BANKOVNÍ SPOJENÍ V JINÉM PENĚŽNÍM ÚSTAVU.

ČÍSLO ÚČTU: 222784453

KÓD BANKY: 0600

BANKA: MONETA MONEY BANK

 

Fotky ze skautských akcí

Nově naleznete fotky ze skautských akcí zde: http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Všechny fotografie jsou majetkem Junáka Mělník nebo jeho členů, jsou zpracovávány na základě souhlasu členů/zákonných zástupců a nejsou bez souhlasu majitele dále šiřitelné.

Fotky jsou z důvodu nového předpisu EU platného od května 2018, zaheslovanéPotřebné heslo obdržíte od svých vedoucích.