VÁNOČNÍ BESÍDKA

Členové 2.oddílu JITŘENKA, 3.oddílu NIOBARA a 1.oddílu CERBERUS pořádají vánoční skautskou besídku, a to netradičně pouze venku z důvodu covidové situace

                      VÁNOČNÍ BESÍDKA:

sobota dne 11.12.2021, sraz ve 13:00 hodin u Skleníku                   

(nároží ulic Čechova a Wolkerova, sídliště Rousovice) 

Nejprve se zastavíme u našich 3 skautských lip Svobody a jedné naší skautské lípy, pak se přesuneme k blízkosti klubovny, kde ozdobíme velký strom dobrůtkami pro ptáčky, řekneme si nějaké vánoční zvyky, zazpíváme koledy, ochutnáme cukroví a rozdáme dárečky.

Sebou si vezměte nějakou dobrůtku pro ptáčky na zavěšení na strom (můžete vyrobit dle návodu na https://www.prozeny.cz/clanek/nadilka-pro-ptacky-pernicky-ze-zrni-seminek-a-plnena-jablka-7067), trošku vánočního cukroví na ochutnání (jestli máte napečené) a dárky pro kamarády. Celou dobu budeme venku, tak na sebe teplé oblečení.

Každý si připraví jeden vánoční zvyk, který zná a poví nám o něm.

Návrat plánujeme okolo 15:00 – 15:30 hodin ke klubovně. Prosíme rodiče, kteří vyzvedávají své děti, aby si zavolali na telefon vedoucím s dotazem o zjištění skutečného času návratu. Děkujeme.

                                                                      Na setkání se těší skautské vedení

REGISTRACE + ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Poplatek pro rok 2022 je stanoven následujícím způsobem:

pro 1 dítě – 1.000,-Kč,

pro 2 děti a více z jedné rodiny – 750,-Kč a

pro dítě bez možnosti celoroční účasti na družinových schůzkách z důvodu studia na střední nebo vysoké škole – 500,-Kč

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do dne 30.12.2021. V ceně poplatku je registrace ve skautském spolku a skautský časopis, který vychází 1x za 2 měsíce, pojištění a členské příspěvky, z kterých hradíme provozní náklady kluboven (teplo, vodu, el.energii), stezky, knihy, nášivky, stolní hry a potřeby pro chod družinových schůzek, vybavení kluboven a tábora, zdravotnický materiál, cestovné na výpravy, ceny na soutěže, vzdělávací kurzy apod.

Daný poplatek prosíme uhradit převodem na účet skautského střediska číslo: 222784453/0600 u MONETA MONEY BANK, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte. Uvedením části rodného čísla dáváte souhlas s jeho zveřejněním na účtu střediska z důvodu prokázání platby za určitou osobu. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Skautské vedení

INFORMACE

Vážení rodiče a přátelé skautingu.

Tak nám ten celosvětový „Moribundus“ začíná pěkně opět komplikovat činnost. Zdá se, že nejdůležitější záležitostí v naší společnosti je a bude očkování.

Vzhledem k posledním omezením o účasti na akcích a pohybu osob, čekají nás zpřísnění i pro skautské schůzky, výpravy a jiné společné akce a to především v uzavřených prostorách kluboven. I naše situace na středisku si k naší velké lítosti vyžaduje některá zpřísnění. Chlapci a děvčata se k nám schází z různých institucí, škol a tříd, což přináší zamyšlení a zvážení zpráv o jednotných kolektivech v našich oddílech, či na chystaných akcích.

Přesto, že vyjádření Ústřední rady Junáka předpokládáme v průběhu několika málo dnů, nelze již patrně více otálet a upravit režim. Ze zasedání střediskové rady Junáka Mělník konané dne 18.11.2021, vzešlo toto usnesení.

Naší již tradiční podzimní akci do Harrachova plánovanou koncem listopadu jsme nuceni odvolat a posunout na jarní víkend 1. – 3.4.2022.

– Schůzky skautek, skautů a světlušek jsou dočasně POZASTAVENY do upřesnění podmínek setkávání se v dětských kolektivech

– Schůzky Vlčat mohou probíhat pouze se souhlasem rodičů a to vzhledem k nižšímu povtu chlapců a proočkování vedoucích

– Středisková vánoční besídka může proběhnout opět pouze se souhlasem rodičů a za zpřísněných hygienických podmínek a to 11.12.2021, nedojde-li k celkovému zpřísnění. Vánoční besídka proběhne venku, kdy budeme zdobit stromek pro ptáčky.

Je nám smutno, ale bude-li se stav onemocnění v republice stále zhoršovat, může nejspíše znovu nastat přerušení činnosti. Věřte spolu s námi, že k tomu nedojde a nepřeruší se naše spolupráce.

Držme si palce a zachovejte nám přízeň i v těchto těžších dobách.

Skautské vedení střediska Junáka Mělník

vloženo 19.11.2021

Výprava světlušek do Hořína

V sobotu 9.10.2021 se světlušky sešly v 9 hodin u klubovny, a přestože bylo docela chladno, vyrazily jsme na plánovanou výpravu do Hořínského parku. Když jsme došly na Hadík, začaly jsme sledovat cestu podle předem připraveného topografického značení. Za chvíli dívky našly první zprávu, kde měly za úkol pozorovat přírodu a zapisovat si ptáky, které cestou uvidí. Hlavně mladší světlušky se úkolu chopily opravdu zodpovědně a počítaly každou sýkorku. Nakonec se objevil i kormorán a volavka. A protože je světluška mimo jiné čistotná, sbíraly jsme cestou podle Labe také odpadky do připravených pytlů. Za pár desítek metrů jsme je měly docela plné. Další úkoly spočívaly např. v sestavení doplňků na světluškovský kroj, v základech první pomoci či v hledání úkolu podle azimutu. Když jsme přešly starý most, začaly jsme se rozhlížet po suchém dřevu, protože se blížil čas oběda a všechny jsme se těšily na kotlíkovou polévku. Každá světluška přinesla alespoň malou větev a velké světlušky pak připravily ohniště. Vykopaly v zemi díru, obložily ji kameny a pomocí březové kůry rozdělaly oheň. Také připravily závěs na kotlík, ve kterém jsme si uvařily výbornou polévku. Než se oheň dostatečně rozhořel a polévka uvařila, Cipísek rozdala děvčatům brambory, mrkve a škrabky, aby si vyzkoušely, jak se zelenina do polévky čistí. Také si povídala s menšími světluškami o tom, jak se zachovat v různých životních situacích. A velké světlušky na tato témata zahrály dvě scénky. Ještě si vyluštily šifru a sudoku, pak jsme za sebou zahladily ohniště, kameny vrátily k řece a vypravily se pomalu na cestu zpátky. Celý park jsme obešly podle vody, kde jsme v prosluněných místech mohly pozorovat ryby, dokonce jsme viděly i štiku. U hořínských zdymadel jsme se na chvilku zastavily a pak jsme podle Sidonky pokračovaly zpět ke starému mostu. Cestou jsme sbíraly kaštany a pár žaludů. Pak jsme přes most a přes Vrázovou vyhlídku vyšláply zpátky k Mělníku. Na kraji parku Na Polabí jsme si daly ještě malý odpočinek, chvíli jsme poseděly v trávě a nožíky jsme ořezávaly klacíky nebo vydlabávaly kaštany. A pak už jsme statečně zdolaly poslední úsek cesty a krátce před čtvrtou hodinou jsme se unavené a spokojené vrátily ke klubovně. Děkujeme sluníčku, že nám celou cestu krásně svítilo a že jsme si mohly užít hezký sobotní den.

Zapsala: Zuzka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Charitativní akce

Během družinové schůzky světlušek a vlčat sei cca 20 členů našeho skautského střediska dne 29.10.2021 zúčastnilo  25. ročníku tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem „Český den proti rakovině“. Tento rok je to již po 14 let, co prodáváme v rámci této sbírky kytičky měsíčku lékařského. Sbírka známá jako „Květinový den“ byla zahájena 14. května 1997, kdy bylo veřejnosti nabízeno 30.000 kusů žlutých kvítků měsíčku lékařského a bylo vybráno 350.000,-Kč. Postupem let se stala nejznámější sbírkovou akcí u nás v ČR a zdárně se zvyšoval jak počet nabízených kytiček, tak i peněz získaných od dárců. Vždy se sbírka konala v měsíci květnu, ale letos vzhledem k epidemické situaci se sbírka v květnu nemohla uskutečnit. Přesto ale kytičky na jaře v našem středisku vykvetly a to za pomoci Cipíska, kdy byly kytičky namalované na kamínky a rozneseny na určená místa. Letošním tématem sbírky je prevence rakoviny ledvin, močového měchýře a prostaty a kytičky mají pro tento rok krásnou zelenou mašličku. Odpoledne jsme se sešli na náměstí před kašnou, rozdělili jsme se na dvě skupiny a po celém městě prodávali po dvě hodiny kytičky měsíčku lékařského. Moc děkujeme všem za záslužnou činnost.   

Zapsala: Veverka

Plán činnosti

Je vložen plán činnosti na září – prosinec 2021. Skautské vedení

Čestné prohlášení pro družinovky

DRUŽINOVKY

Opět rozjíždíme naší skautskou činnost, a to v obvyklé dny a obvyklou dobu za dodržování stanovených podmínek. Družinové schůzky se budou konat zatím pouze venku.

Světlušky – od 2.6.2021 každou středu od 16 – 18 hodin

Vlčata – od 8.6.2021 každou středu od 16 – 18 hodin

Skauti a skautky – od 8.6.2021 každé úterý od 17 – 19 hodin.


Na každou družinovku každý bude mít potvrzení o negativním testu (může být i ze školy).
Osobě, která nesplní uvedené podmínky, nebude umožněna účast na družinovce. Všichni budou mít rovněž respirátory.

Skautské vedení

SLEVOVÝ KUPÓN

SLEVOVÝ KÓD DO JUNU pro naše skautské středisko

58674670169
Uplatnění karty a slevy – při nákupu na www.junshop.cz stačí kód zadat do kolonky “číslo slevového kupónu” v prvním kroku nákupního košíku. 10% sleva se uplatní automaticky a ihned uvidíš finální cenu objednávky. Při nákupu v kamenné prodejně stačí znát příslušný kód, nebo předložit členskou kartu Junáka – českého skauta.

Družinovky

Díky rozvolňování nařízení vlády počítáme s tím, že od června bychom se mohli za určitých podmínek scházet na družinovkách. Zatím venku a s tím, že musí každá osoba doložit svojí bezinfekčnost, obvykle testem. Možnost prokázání : předložením potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami, nebo předložením potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném anigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami nebo čestné prohlášení od zákonného zástupce o absolvování antigenního testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami, nebo předložením potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny, nebo absoluje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, který musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích daného setkání, nebo předložením potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů nebo předložením potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s důrazem na bezpečnost všech osob.

Skautské vedení