LETNÍ TÁBOR 2022

letní tábor 2022 se bude konat od 2.7. – 16.7.2022 u Bechyně

PŘIPOMENUTÍ

Vážení rodiče a příznivci skautu, dne 31.12.2021 uplynul termín pro úhradu registrace Vašeho dítěte na rok 2022. Chápeme, že v tomto chaotickém a vypjatém období mohlo dojít k opomenutí. Máme-li počítat s Vaším dítetem i nadále v našem skautském spolku, zkontrolujte si prosím, zda jste platbu odeslali na správný účet se jménem dítěte. Prodlužujeme termín pro zaplacení do 15.1.2022. Po tomto termínu již nebudeme počítat s účastí Vašeho dítěte v našem skautském středisku.

Veverka

Přání

Betlémské světýlko

V sobotu dne 18.12.2021 jsme v 10:15 hodin někteří vedoucí z našeho skautského střediska převzali na vlakovém nádraží v Mělníku Betlémské světýlko. Převezli jsme ho na faru na Mělníku, na farmu do Jahodárny ve Vraňanech a odpoledne do kapličky do Kel.

O Štědrý den 24.12.2021 jsme již po osmnáctý rok rozdávali před hřbitovem na ulici Pražská v Mělníku Betlémské světýlko. Přestože se musí z důvodu coronavirového stavu dodržovat určitá omezení, přišlo pro Betlémské světýlko nečekaně mnoho lidiček. Radost nám udělali „staří známí“, kteří chodí pravidelně, ale i noví, kteří přišli pro Betlémské světýlko poprvé. Pro Betlémské světýlko si přišla také Čertice (bývalá vedoucí světlušek) se svými 2 dětmi. Mezi lidmi panovala radostná vánoční nálada a my doufáme, že jsme jim mohli rozdáváním Betlémského světýlka zpříjemnit chvilku.

Zpracovala: Veverka

Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Letošní vánoční besídka byla netradiční díky koronavirovému stavu, při kterém je nutno dodržovat určitá opatření. Proto jsme vánoční besídku uskutečnili pouze venku a nelitovali jsme, protože bylo dost sněhu. Sešli jsme se ve 13 hodin u Skleníku, od kterého jsme se přesunuli nedaleko k místu, kde máme 3 Lípy Svobody vysázené v roce 1968 mělnickými skauty a skautkami a 1 skautskou lípu, kterou jsme vysázeli my v loňském roce. Pak jsme se vydali na zahradu Zuzky, která se nachází nedaleko klubovny. Při cestě nás neustále kouloval Petr „Silák“, který si nevybíral a každý z nás nejméně jednou schytal ránu koulí. Když jsme přišli na zahradu, tak jsme ozdobili dobrůtkami pro ptáčky jabloň, protože smrk byl na nás moc vysoký. Zazpívali jsme si koledy, pověděli o vánočních zvycích, zbaštili vánoční cukroví, které bylo moc dobroučké, rozdali dárečky a zapálili prskavky. Skauti postavili rohatého sněhuláka a přitom všem nás neúnavný Petr „Silák“ nepřestával koulovat. Okolo 15 hodin jsme se rozešli. Besídka se nám líbila a jen doufáme, že snížek nám vydrží co nejdéle.

Zpracovala: Veverka

  Fotky na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

REGISTRACE + ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Poplatek pro rok 2022 je stanoven následujícím způsobem:

pro 1 dítě – 1.000,-Kč,

pro 2 děti a více z jedné rodiny – 750,-Kč a

pro dítě bez možnosti celoroční účasti na družinových schůzkách z důvodu studia na střední nebo vysoké škole – 500,-Kč

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do dne 30.12.2021. V ceně poplatku je registrace ve skautském spolku a skautský časopis, který vychází 1x za 2 měsíce, pojištění a členské příspěvky, z kterých hradíme provozní náklady kluboven (teplo, vodu, el.energii), stezky, knihy, nášivky, stolní hry a potřeby pro chod družinových schůzek, vybavení kluboven a tábora, zdravotnický materiál, cestovné na výpravy, ceny na soutěže, vzdělávací kurzy apod.

Daný poplatek prosíme uhradit převodem na účet skautského střediska číslo: 222784453/0600 u MONETA MONEY BANK, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte. Uvedením části rodného čísla dáváte souhlas s jeho zveřejněním na účtu střediska z důvodu prokázání platby za určitou osobu. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Skautské vedení

INFORMACE

Vážení rodiče a přátelé skautingu.

Tak nám ten celosvětový „Moribundus“ začíná pěkně opět komplikovat činnost. Zdá se, že nejdůležitější záležitostí v naší společnosti je a bude očkování.

Vzhledem k posledním omezením o účasti na akcích a pohybu osob, čekají nás zpřísnění i pro skautské schůzky, výpravy a jiné společné akce a to především v uzavřených prostorách kluboven. I naše situace na středisku si k naší velké lítosti vyžaduje některá zpřísnění. Chlapci a děvčata se k nám schází z různých institucí, škol a tříd, což přináší zamyšlení a zvážení zpráv o jednotných kolektivech v našich oddílech, či na chystaných akcích.

Přesto, že vyjádření Ústřední rady Junáka předpokládáme v průběhu několika málo dnů, nelze již patrně více otálet a upravit režim. Ze zasedání střediskové rady Junáka Mělník konané dne 18.11.2021, vzešlo toto usnesení.

Naší již tradiční podzimní akci do Harrachova plánovanou koncem listopadu jsme nuceni odvolat a posunout na jarní víkend 1. – 3.4.2022.

– Schůzky skautek, skautů a světlušek jsou dočasně POZASTAVENY do upřesnění podmínek setkávání se v dětských kolektivech

– Schůzky Vlčat mohou probíhat pouze se souhlasem rodičů a to vzhledem k nižšímu povtu chlapců a proočkování vedoucích

– Středisková vánoční besídka může proběhnout opět pouze se souhlasem rodičů a za zpřísněných hygienických podmínek a to 11.12.2021, nedojde-li k celkovému zpřísnění. Vánoční besídka proběhne venku, kdy budeme zdobit stromek pro ptáčky.

Je nám smutno, ale bude-li se stav onemocnění v republice stále zhoršovat, může nejspíše znovu nastat přerušení činnosti. Věřte spolu s námi, že k tomu nedojde a nepřeruší se naše spolupráce.

Držme si palce a zachovejte nám přízeň i v těchto těžších dobách.

Skautské vedení střediska Junáka Mělník

vloženo 19.11.2021

Čestné prohlášení pro družinovky

DRUŽINOVKY

Opět rozjíždíme naší skautskou činnost, a to v obvyklé dny a obvyklou dobu za dodržování stanovených podmínek. Družinové schůzky se budou konat zatím pouze venku.

Světlušky – od 2.6.2021 každou středu od 16 – 18 hodin

Vlčata – od 8.6.2021 každou středu od 16 – 18 hodin

Skauti a skautky – od 8.6.2021 každé úterý od 17 – 19 hodin.


Na každou družinovku každý bude mít potvrzení o negativním testu (může být i ze školy).
Osobě, která nesplní uvedené podmínky, nebude umožněna účast na družinovce. Všichni budou mít rovněž respirátory.

Skautské vedení

SLEVOVÝ KUPÓN

SLEVOVÝ KÓD DO JUNU pro naše skautské středisko

58674670169
Uplatnění karty a slevy – při nákupu na www.junshop.cz stačí kód zadat do kolonky “číslo slevového kupónu” v prvním kroku nákupního košíku. 10% sleva se uplatní automaticky a ihned uvidíš finální cenu objednávky. Při nákupu v kamenné prodejně stačí znát příslušný kód, nebo předložit členskou kartu Junáka – českého skauta.