Družinovka na bazénu

Ve středu 20.11.2019 se družinovka světlušek koná na plaveckém bazénu.

Sraz v 16 hodin u bazénu, sebou plavky a ručník. Ukončení v 18 hodin.

Na setkání se těší Veverka, Žabka a Cácorka

Přespávačka vlčat

Vážení rodiče, připomínáme sobotní přespávání vlčat na středisku Mělník.Přespávání se ponese v duchu Jaroslava Foglara. V sobotu si dáme pár her na rozehřání, připravíme si super palačinky, a když přemůžeme techniku, bude i promítání. V neděli po snídani se vypravíme do města a po stopách rychlých šípů se pustíme do pátrání po ztraceném ježku v kleci. Jestli se neztratíme ve Stínadlech nebo nás nezajmou Vontové, tak si své ratolesti můžete vyzvednout rovnou ve městě.

Co sebou ? průkazku zdravotní pojišťovny, spacák, karimatku, obleční na spaní, hygienické potřeby, vhodné oblečení dle počasí, drobné kapesné, lahev na pití, baterku, KPZ, uzlovačku, propisku, skautský deník, skautský kroj a šátek (kdo má), ešus, příbor, svačinu na sobotní odpoledne, nedělní dopoledne, něco ke snídani a nedělní oběd. Večeře na sobotu je zajištěna na středisku.


SRAZ:   sobota 23.11.2019 v klubovněv 17:00 hodin

UKONČENÍ:   neděle 24.11.2019 na náměstí Karla IV (spodní náměstí) v 14:00 hodin


kontaktní osoby:   Koumák (607 711 299)   a Jára (776 006 041)
Případné dodatečné informace budou předány na středeční schůzce. 

Výprava světlušek do Roudnice

V pátek 11.10.2019 ve čtyři jsme se začaly scházet na autobusovém nádraží Mělník. Když nás bylo víc, šly jsme do parku, tam si děti zahrály pár her a vyplnily testík o Roudnici. V pět jsme se přesunuly zpět na nádraží a v půl nám jel autobus. Po příjezdu do Roudnice jsme vyšly směrem klubovna, tam nám byly předány klíče od budovy a pokyny. Vybalily jsme a šly se seznámit s klubovnou a se zahradou. Děti chtěly rovnou lézt v bludišti, tak jsme ho dvakrát prošly. Pak jsme se navečeřely a hrály hry (mrkáček, číňani, živé pexeso a další). Když byla tma, hrály ještě světlušky venku na policajty a zloděje, což je zabavilo až do večerky.Ráno jsme měly rozcvičku, nasnídaly se, sbalily si věci do batohů a šly na zámek. Po prohlídce jsme prošly město a navštívily nábřeží, spletité uličky i nové hřiště nad klubovnou. Po návratu dostaly světlušky ve dvou skupinách zašifrované recepty a podle toho si rozdělily úkoly na přípravu oběda. Nakonec se snědla jak bramborová, tak celá fazolová polévka, obě se moc povedly. Potom jsme poklidily vnitřek klubovny, zahrály dalších pár her, než jim aspoň trochu vytrávilo a mohly hrát civilizaci na zahradě. Po konci hry jsme douklidily zbytek klubovny a šly na autobus. Po cestě jsme si ještě stačily pro každou koupit kopeček zmrzliny na posilněnou. Domů jsme se autobusem vrátily v půl páté. 

Zapsala: Žabka

Přespání vlčat v klubovně

V pátek 11.10. jsme s vlčaty trávili první výpravu v naší klubovně. Tuto výpravu jsme měli volnější, neboť jsme hráli spoustu rozličných her jako Monopoly, Star Realms, Prší! a jiné. Pro nováčky to byla zároveň první výprava vůbec. V sobotu jsme jsme ještě dohrávali a uklízeli klubovnu. K obědu jsme snědli těstoviny s omáčkou, která se mohla povést lépe (Koumák není extra kuchař, ale poznámka, že je to lepší jak školní jídelna, Koumákovi udělala radost). Po obědě následovalo sbalení věcí a pochod k Lipám svobody, kde skončila akce.

Zpracoval: Koumák

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

Lípy Svobody z roku 1968

V sobotu dne 12.10.2019 jsme se sešli ve 14 hodin za Skleníkem na Mělníku se skauty a skautkami, kteří vysázely dne 28.10.1968 tři lípy a kteří se rozhodly nám tyto tři lípy předat. Na začátku promluvil bratr Tokawa, který zavzpomínal na léta, kdy skautoval, kdy vedl v této době 3. a 12.oddíl a kdy společně s dalšími skauty a skautkami z těchto oddílů, vysázely tři lípy, které pojmenovaly Lípy Svobody. Někteří z těchto oddílů se rovněž zúčastnili této slavnostní akce, jako Veverka, Stopař, Vlaštovka, Kazan, Dan, Lasie a další……. Pak nám předali fotografie z této doby a zápis z kroniky, týkající se sázení lip. Poté jsme spolu s vlčaty, skauty a skautkami zazpívaly skautskou hymnu a odebraly jsme se do klubovny, abychom se pochlubily kronikami a fotkami od roku 1990, kdy jsme s Dannym byly spoluzakladateli našich dvou oddílů. Krásně jsme si popovídali o dřívějším skautování a nechyběly ani pokřiky oddílů, které jsme si navzájem sdělili. 

                                                       Zapsala: Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/lipy-svobody-byly-predany-mladym-melnickym-skautum-20191014.html

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A REGISTRACE

Členské příspěvky a registrační poplatek pro rok 2020 jsou stanoveny v jedné částce ve výši 1.000,- Kč za osobu. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do dne 30.11.2019 na účet střediska 222784453/0600 u MONETA MONEY BANK. Variabilní symbol tvoří první 6 číslic rodného čísla dítěte+101 (kód poplatků). Uvedením části rodného čísla dáváte souhlas s jeho zveřejněním na účtu střediska z důvodu prokázání platby za určitou osobu. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

Písemné oznámení o platbě bylo předáno dne 9.10.2019 dětem na družinové schůzce, ostatní nepředaná zůstala v klubovně k vyzvednutí.

Mělnické Vinobraní 2019

V sobotu dne 21.9.2019 jsme se stali po druhé spolutvůrci pořádání akce na Mělnickém Vinobraní „Pochod Karla IV.“. Všichni účastníci pochodu jsme se řadili  na dvoře zemědělské školy, odkud jsme vyšli do města, obešli náměstí a zase se vrátili zpět do místa zemědělské školy. Za naše skautské středisko nesla státní vlajku Žabka, za ní v trojřadě šly Pískle, Oříšek a Marek, kteří nesly své družinové vlajky, pak střediskovou vlajku nesl Fífa, oddílovou vlajku JITŘENKY nesla Veverka, oddílovou vlajku NIOBARY nesl Šaman a naší skautskou skupinu zakončovaly Nugetka, Laňka, Sovička, Liška a Sysel. Po cestě nás pozdravila a zamávala Jája se svojí celou rodinkou a někteří členové našich oddílů.

                                                                          Zpracovala Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

TÁBOR 2019

Na tábořiště v Mařenicích jsme dorazili v sobotu dne 29.6.2019 okolo 16 hodiny. K našemu překvapení byla postavena kuchyně, kamna, jídelna, umývárky, sprcha a stany. To vše postavila přípravka, která jela na tábořiště o 2 dny dříve. Když jsme přijeli, tak se všechny světlušky a vlčata ubytovala do podsadových stanů, přičemž skauti a skautky si postavily stany Sahary. Pak světlušky a vlčata vyráběla ramínka na skautské košile a věšáky na kapsáře. Večer jsme se najedli, po nástupu rozdali noční hlídky a v 21:30 hodin byla večerka. V neděli jsme museli připravovat další potřebné úkoly, jako světlušky umývaly nádobí a hrabaly trávu, skauti řezali dřevo, vlčata šla na dříví do lesa a skautky připravovaly skládek na potraviny a u stožáru se státní vlajkou vyráběly z přírodnin lilii, která svým hlavním cípem ukazovala sever. Čekali jsme, kdo bude hlavní kuchař v kuchyni, když Milan s námi nepřijel, komu budeme pomáhat při vaření a k našemu údivu téměř celý tábor v kuchyni vařili Mates a Petr. Odpoledne všichni hráli celotáborovou hru, pak jsme se svlažili v potoce, protože bylo pěkné horko a večer před večeří byla sprcha. V pondělí dopolko skauti štípali dřevo na večerní oheň a skautky vyráběly nástěnku. Pak všichni opět hráli celotáborovu hru. Světlušky a vlčata hrála hru, kdy musely doběhnout pro zprávu cca 50 metrů, kterou si musely zapamatovat. Ale běda, po cestě na ně číhali nepřátelé a stříkali na ně z vodních pistolí vodu. Pak se světlušky a vlčata učila čtení z mapy a orientaci s buzolou. Odpolko skauti a skautky plnily úkoly, jako např. 3 hodiny mít zavázané oči, nebo být ve dvojicích k sobě u nohou přivázáni a světlušky a vlčata vyráběla vlajky svých družin, na kterých byly namalovány jejich erby. První družina zelená, která měla v erbu lva, se jmenovala TRISTAN. Druhá družina modrá, která měla v erbu klíče, se jmenovala KAY. Třetí družina červená, která měla v erbu paroží jelena, se jmenovala DEGORE. Čtvrtá družina oranžovo-žlutá, která měla v erbu korouhev, se jmenovala Bedivere. V úterý ráno byla netradiční rozcvička, kdy jsme se při hudbě rozhýbávali v rytmu boxu a výkopů za vedení Smíška. Pak se hrály celotáborové hry. Někteří vybraní jedinci kopaly s Veverkou a Járou latrýnu. Během poledního klidu nováčkové skládali nováčkovskou zkoušku a někteří si zašívali na kroj nášivky. Odpolko přišla bába od koz (převlečený Petr) s poštou. Byla celá špinavá, ale dopisy nám předala. K večeru bylo sprchování, táborák a netradiční scénky. V pozdním večeru byla pro světlušky a vlčata připravena stezka odvahy, kterou všichni absolvovali na jedničku. Ve středu se dopolko hrály celotáborové hry, kdy světlušky a vlčata šla podle azimutu do určeného místa a přitom všichni museli plnit úkoly. Pak odvážlivci museli zvládnout odborku „kapka“. Po poledním klidu hrály světlušky a vlčata hru „jezdec na koních“, kde družstva musela za pomoci celty a klacků vytvořit nosítka, do nich si nasedl jeden člen z týmu, který měl v ruce bodec. Když s nosítky běželi do cíle, musel se jezdec trefit bodcem do houpacího malého kolečka. Skauti a skautky opět plnily úkoly, jako nemluvit, být slepý nebo jíst pouze chléb a pít pouze vodu několik hodin. Pak zhotovovali ze špejlí a provázku most mezi dvěma lavičkami, který musel udržet zátěž několika polínek. Večer nás přijel navštívil Milan. Světlušky a vlčata měla brzo večerku, protože den před tím šly pozdě spát po stezce odvahy, ale skauti a skautky si rozdělaly ohýnek. Okolo půlnoci se musely skauti a skautky proplýžit celým tábořištěm, aby je hlídky nezahlédly a odejít přespat se Smíškem a Matesem na odlehlé místo. Všem se to podařilo. Ve čtvrtek měly rozcvičku pouze světlušky a vlčata, protože skauti a skautky se ještě z nočního přespání nevrátily. Přišli až na dopolední sváču, kdy pak hned odešly do vesnice splnit úkol, a to sehnat od dobrých lidí jídlo. První tým přinesl minerálky, bonbony, pivo, horalku těstoviny a brambůrky, druhý tým přinesl minerálky, brambůrky, mléko, čaje a 3 rohlíky. Před obědem přijel i uzdravený Koumák. Světlušky a vlčata plnila olympiádu a to v zasekávání sekyrkou do špalku na čáru, ve střelbě z luku, z praku, v hodu petanque, v houpání na laně, ve skoku do dálky, v hodu do dálky v hodu oštěpem apod. Večer byla sprcha a táborák, kdy Veverka hrála na kytaru a zpívaly se písničky na přání. V pátek nás svým budíčkem vzbudil Danny, který nás přijel navštívil i s Cácorkou. Také nás před nástupem přijely navštívil bývalé skautky Ještěrka, Borůvka a Drobek, které nám předvedly příkladné vyvěšování státní vlajky. Pátek je pro nás velký den, protože se slibuje u slibového ohně. Dopolko šly světlušky a vlčata na chvojí, skautky na smůlu a skauti připravovali slavnostní kruh a slibový oheň. Odpolko se dokončovala olympiáda a připravovali jsme se na slib. Nastal slavnostní večer, na který jsme všichni čekali, nejvíce ale čekatelé, kteří měli plnit slib. Slavnostní oheň zahájily ohnivci – Laňka, Bagr, Agi a Matěj, kteří ho zapálily svými vlastnoručně vyrobenými loučemi. Pak jsme utvořili kruh přátelství a zazpívali „červená se line záře“. Poté na světlušku slibovala Brepta a Anetka, na vlčata Honza a Jirka, na skauty Štěpán, Adam, Tomáš a Jára. Na činovníky byli pasování vedoucí Koumák a Fífa. Na závěr Danny předal Matesovi vyznamenání „Bronzový odznak Sv. Jiří“. Okolo 22:30 hodin byla večerka. V sobotu ráno si ti, co slibovali, vzali z ohniště uhlík na památku svého slibu. Byla rozvcička a všichni očekávali své rodiny, protože byl návštěvní den. Skauti a skautky byly mimo tábořiště, kde hrály hry a poznávaly okolí, část světlušek a vlčat odjížděla postupně se svými příbuznými po okolí. Dopolko Danny ukazoval, jak se brousí nože, odpoledne se hrály hry a vyráběly výrobky z korálků a kůže. Dnes přijela Ponny. Večer byla sprcha a brzká večerka. V neděli ráno byl opět netradiční budíček a to troubením z auta. Jára vyletěl ze stanu jako blesk, co se děje a pak se chytl za hlavu….Asi aby mu neupadla….Dopoledne světlušky a vlčata vyráběla z přírodnin lodičky a pouštěly je se zapálenou svíčkou po potoce. Pak hrály hru na žraloky, kdy běhaly na určené místo a hledaly zprávu rozstříhanou na písmenka. Ale běda tomu, koho chytil žralok, ten musel písmeno odevzdat. Skauti a skautky měly zase za úkol proplížit se celým tábořištěm, aniž by je hlídači spatřily. Když tomu tak bylo, musel se plížitel vrátit zpět na začátek tábořiště a pokus opakovat. Také 4 vybraní jedinci museli kopat Adélu. Věděli proč…. Večer byl táborák, kde si někteří spálili přezdívky a hrály se scénky. V pondělí ráno musela bohužel z tábora nedobrovolně odjet Brepta pro zdravotní potíže. Dopoledne světlušky a vlčata hrála hru „Jezerní královna“, při které musely plnit úkoly, jako najít zlaté kameny ve vodě, postavit skřítkům v lese obydlí, nakreslit skautskou lilii a obživnout krále Artuše. Skauti a skautky šly do lesa zhotovovat nosítka pro nemocné. Po výborném obídku – svíčkové nás opustil Milan, který se na nás přijel podívat jen na pár dní. Dnes za námi přijela na pár dní na návštěvu „staronová“ světluška Lidunka (dcerka Jáji) se svým taťkou. Také jsme uvítali MUDr. Sušiho, který k nám zavítal až z Rakouska. Odpolko se konal boj mezi jednotlivci a to s dřevci a následně s meči. Večer družiny opět předváděly scénky a moc se jim to dařilo. V pozdním večeru za tmy se všichni odebrali za tábořiště, kde shlédli scénku, která vyobrazovala smrt krále Artuše, pokud ho rytíři nezachrání pomocí Svatého grálu. Také jsme měli v tábořišti nečekanou noční návštěvu, která nám zanechala vzkaz, že Mařenice vyhrály a zároveň nám poshazovala ručníky ze sušáku. Zřejmě měli políčeno na naší státní vlajku, ale tu máme na noc ze stožáru sejmutou a pečlivě schovanou. V úterý se skauti a skautky vydaly na celodenní výpravu do  České Lípy. Dnes oběd vaří Fífa s Koumákem za pomoci Žabky a Ponny. Světlušky a vlčata ten den dokončují souboje s dřevci a meči a poté zhotovují svého týmového maskota. Družina DEGOR vytváří sovu, družina TRISTAN vytváří veverku, družina BEDIVER vytváří lišku a družina KAY vytváří želvu. Všem družinám se maskoti moc povedly. V pozdním odpoledni se skauti a skautky vrátily z výpravy všichni v pořádku. Večer opět družiny předváděly scénky a u ohně jsme zpívali za hraní Veverky a Krtka na kytaru. Večer si několikrát zahrály světlušky a vlčata noční hru „Prachárna“, která se jim moc líbila. Ve středu vyrazily světlušky a vlčata na celodenní výpravu do města Cvikov (cca 7 km). Všichni ji zdárně zdolali včetně Lidunky. Ve Cvikově jsme se všichni rozdělili na 3 skupiny a každá skupina obdržela knoflík, který měla směnit za nějakou věc, kterou si bude skupina nejvíce cenit. Skupina světlušek vyměnila knoflík za velký indiánský buben, druhá skupina za konflík vyhandlovala funkční fotoaparát Polaroid a třetí skupina dostala za knoflík velký džbán na pivo. Po občerstvení většina dětí s Veverkou a Žabkou odjela busem do tábořiště a zbylí odvážlivci šli pěšky zpět do tábořiště. Všichni došli v pořádku a všem patří velké uznání, že vydrželi. Mezitím skauti a skautky si v tábořišti vařily oběd v Seetnově hrnci. Odpolko se batikovalo a vyřezávalo ze dřeva, většinou turbánky. Pak byla sprcha a Jára, když šel ze sprchy, byl zlitý hrníčkem vody od většiny dětí, protože měl narozeniny. Dnes jsme šli hodně brzo spát. Ve čtvrtek si vzal na starosti rozcvičku Fífa a předvedl nám bojový tanec Maorů „Maka“.  Dopoledne hrály světlušky a vlčata hru „civilizace“ a skauti a skautky si vyzkoušely být slepí a musely absolvovat trasu se zavázanými očima, kdy je navigoval jeden vidoucí. Pak v ringu bojovaly s meči a to byl boj. Každý se snažil jak nevíc uměl, ale vyhrát mohl jeden, a to byl Skokan, na druhém místě skončila Zajda a třetí Sovička. Večerka byla dnes brzo, protože na všechny došla velká únava. Ve čtvrtek od noci začalo pršet a pršelo cca do 10 hod. pátečního dopoledne. Světlušky a vlčata vyrazila po týmech za pokladem, přičemž po cestě plnily různé úkoly, aby získaly Svatý grál a tím oživily nemocného krále Artuše. Každému týmu se podařilo najít svůj sladký poklad, který obsahoval také zprávu, kde leží Svatý grál. Po vyluštění zprávy se všichni rozběhli k místu, kde ležel Svatý grál. Byl to nádherný velký zlatý pohár, který museli naplnit čistou průzračnou vodou a tu dát vypít umírajícímu králi Artušovi. To se také podařilo a král se po napití probral a byl uzdraven. Skauti a skautky rovněž museli plnit své úkoly ke splnění celotáborové hry. Odpoledne začalo opět poprchávat a najednou jsme uslyšeli ránu. Za sprchami spadl podmáčený nahnilý strom. Odpolko musel bohužel odjet z tábora Suši. Všichni jsme se vysprchovali a k večeru nás čekala velká slavnostní hostina. Na Mařenice se blíží velká bouřka, kdy prognóza na netu nebyla vůbec příznivá. Jelikož jsme již na tomto tábořišti zažili v roce 2010 potopu a odpoledne spadl strom, nenechali jsme nic náhodě a šli spát do Marušky, což je zděná budova cca 500 metrů nad tábořištěm. Tábor museli hlídat vedoucí. V sobotu dopoledne jsme vše za občasného deštíku sbalili, naobědvali jsme se a odpolko odjeli domů. Tábor se nám líbil a již se těšíme na další v roce 2020.

                                                           Zpracovala Veverka

Foto na http://skautmelnik.rajce.idnes.cz/

ČLÁNEK

odkaz na zajímavý článek:

POZASTAVENÍ PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ DO ŘAD MĚLNICKÉHO JUNÁKA.

S lítostí musíme všem rodičům sdělit, že město nedodrželo svůj slib z loňského roku, a to že v objektu budeme mít k užívání 5 místností pro klubovny. Původně jsme měli zájem o celý objekt, ale město nám při jednání v roce 2017 slíbilo, že dostaneme větší část objektu, tj. 5 místností, z toho jednu větší společenskou – hrací. Ale bohužel nedá se věřit všem slibům. Do dne předání jsme s těmito prostorami počítali a jaké bylo naše překvapení, že jsme obdrželi pouze 3 místnosti. V jedné místnosti máme umístěny skautské věci pro činnost na družinových schůzkách a pouze dvě místnosti můžeme využívat jako klubovny pro cca 60 dětí. Je to žalostně málo. Skautský program je rozdělen pro děti dle věkových kategorií a pohlaví, např. děti ve věku 8 let učíme formou her jiná daná témata, než děti ve věku 13 let, a proto je potřeba pro našich cca 60 dětí větší prostory a mít po ruce potřebný materiál k výuce dětí. Jsme rádi aspoň za „málo“, nové prostory jsou nádherné, ale přesto JSME ZKLAMÁNI !!!!!!!!! Potřebovali bychom nutně další místnost pro klubovnu, protože mladších členů se hlásí stále víc a víc, ale 2 klubovny nelze „nafouknout“. Z prostor, které jsme si přáli mít pro sebe a nezadařilo se, město zřídilo promítací místnost. Děkujeme.

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ MUSÍME POZASTAVIT PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ DO ŘAD MĚLNICKÉHO JUNÁKA.                                      Skautské vedení